Ceannlínte 

Featured 

Dangerous city traffic situation with a boy on bicycle ©AP images/European Union-EP        

Sochaí 
 

Faigh tuilleadh eolais faoin méid atá déanta ag an bParlaimint chun cúiteamh cóir is cothrom a chinntiú dóibh siúd a ghortaítear i dtimpistí bóthair san Eoraip.

Roinn an leathanach seo ar Twitter

"Mar go mb’fhearr liom freagracht a ghlacadh as an todhchaí seachas an locht a chur ar dhaoine eile faoin lá atá in… https://t.co/cTjsVPqNLZ

Féach freisin: 

Illustration image of hands in gesture of protection. ©AP images/European Union - EP        
Tosaíocht 

Tosaíocht 
Ionchuimsiú sóisialta agus slándáil 

Sochaí 
 

Cén obair atá ar bun ag feisirí na Parlaiminte chun ionchuimsiú sóisialta a chur chun cinn, agus fadhbanna na bochtaineachta agus na dífhostaíochta a chomhrac?

EP this week        

Gnóthaí AE 
 

Agus coistí na Parlaiminte i mbun cruinnithe an tseachtain seo, pléifear an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach, tionchar Brexit ar an gclár Erasmus+, agus dúshláin digiteacha.

banner        
Tosaíocht 

Tosaíocht 
An margadh aonair digiteach 

Geilleagar 
 

D'fhonn borradh a chur faoi gheilleagar na hEorpa, fostaíocht a chruthú agus iomaíochas a chothú ar líne, tá an tAontas Eorpach ag iarraidh margadh aonair digiteach a bhunú

Eu domain illustration image © AP images/European Union - EP        

Chun feidhmiú an fhearainn barrleibhéil .eu a oiriúnú do chomhshaol agus do mhargadh ar líne atá ag athrú, tá a gceadú tugtha ag feisirí le hathbhreithniú ar na rialacha a bhaineann leis.

MEPs observe International Holocaust Remembrance Day. Speech by Charlotte Knobloch, former President of the Central Council of Jews in Germany opened the ceremony.        

Gnóthaí AE 
 

Tar éis Lá Cuimhneacháin Idirnáisiúnta an Uileloiscthe an 27 Eanáir, tionóladh searmanas sa Pharlaimint inniu in ómós dóibh siúd ar fad a cailleadh faoi lámh na Naitsithe.

Mail notification 

Cláraigh chun an t-eolas is déanaí a fháil ar na topaicí is ansa leat