Ceannlínte 

Gné-alt 

Na físeáin is déanaí 

       
(Fad an fhíseáin:)  
       
(Fad an fhíseáin:)  
       
(Fad an fhíseáin:)  
       
(Fad an fhíseáin:)  

Féach freisin: 

       
Tosaíocht 

Tosaíocht 
Leasuithe na Parlaiminte  

Gnóthaí AE 
 

Faigh amach faoi na bearta lena dtreisítear ionracas na Parlaiminte agus lena ndúntar lúbanna ar lár chun an institiúid agus na Feisirí Eorpacha a chosaint ar thrasnaíocht sheachtrach.

       
Tosaíocht 

Tosaíocht 
Athruithe sa Choimisiún Eorpach, 2023 

Gnóthaí AE 
 

Beidh éisteacht ag an bParlaimint le Iliana Ivanova an 5 Meán Fómhair mar an coimisinéir ainmnithe um nuálaíocht, um thaighde, um chultúr, um oideachas agus um an óige.

       

Gnóthaí AE 
 

Féach ar na doiciméid oifigiúla maidir leis an meastóireacht ar Iliana Ivanova mar choimisinéir ainmnithe um nuálaíocht, um thaighde, um chultúr, um oideachas agus um an óige.

       

Gnóthaí AE 
 

Toghadh Roberta Metsola mar Uachtarán an 18 Eanáir 2022. Toghadh 14 leas-uachtarán nua agus cúigear caestóirí chomh maith. Tá na caestóirí freagrach as ábhair riaracháin agus airgeadais.

       

Ar mhaith leat fáil amach faoin bParlaimint agus í ag tacú leis an Úcráin, ag dul i ngleic leis an athrú aeráide agus ag comhrac i gcoinne na bréagaisnéise, nó faoin gcaoi a n-oibríonn sí?

Fógra ríomhphoist 

Cláraigh chun an t-eolas is déanaí a fháil ar na topaicí is ansa leat