Ceannlínte 

Gné-alt 

       

Sochaí 
 

Cógas ar phraghas réasúnta, cosc a chur ar an nganntanas agus earnáil atá neodrach ó thaobh na haeráide de - Éilíonn an Pharlaimint beartas cógaisíochta nua don AE

       

Sochaí 
 

Tá Feisirí ag iarraidh go gcuirfír cosáin imirce níos fearr ar fáil chun an líon imirceach neamhdhleathach san AE a laghdú agus freastal ar éilimh an mhargadh fostaíochta.

Roinn an leathanach seo ar Twitter

I bhfianaise mholtaí Fheisirí na Parlaiminte, tá straitéis nua um míchumas don tréimhse tar éis 2020 glactha ag an… https://t.co/VFa5pfjSnE

Na físeáin is déanaí 

       
(Fad an fhíseáin:)  
       
(Fad an fhíseáin:)  
       
(Fad an fhíseáin:)  
       
(Fad an fhíseáin:)  

Féach freisin: 

       

Gnóthaí AE 
 

Chun an Lá Idirnáisiúnta um Dhíothú an Fhoréigin in aghaidh na mBan a chomóradh, soilseofar foirgnimh na Parlaiminte i ndath oráiste an 25 Samhain.

       
Tosaíocht 

Tosaíocht 
Méadaithe AE  

Domhan 
 

Táthar ag súil go mbeidh go leor leasuithe le teacht i dtíortha is iarrthóirí iad, ach bainfidh siad leas as tacaíocht AE freisin. Cad é stádas na dtíortha is iarrthóirí faoi láthair?

       

Domhan 
 

Seans go n-éireoidh le tíortha na mBalcán Thiar leis an bpróiseas aontachais go luath. Foghlaim tuilleadh faoin méid atá á dhéanamh ag an AE chun tacú le tíortha na mBalcán Thiar.

       

Gnóthaí AE 
 

Ag an seisiún iomlánach 22-25 Samhain, vótálfaidh feisirí ar bheartas talmhaíochta nua, déanfaidh siad plé ar straitéis cógaisíochta agus ar chosáin imirce dleathacha nua chun na hEorpa

Fógra ríomhphoist 

Cláraigh chun an t-eolas is déanaí a fháil ar na topaicí is ansa leat