Ceannlínte 

Featured 

EP this week        

Gnóthaí AE 
 

Agus coistí na Parlaiminte i mbun cruinnithe an tseachtain seo, cuirfear rúin chun vóta maidir le comhaontú saorthrádála le Vítneam agus tarraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas.

Roinn an leathanach seo ar Twitter

"Sárú ar dhlí idirnáisiúnta a bhí i ndúnmharú Qasem Soleimani" - rinne feisirí Eorpacha plé an tseachtain seo caite… https://t.co/huAKrSm7EJ

Féach freisin: 

Fighting illegal pet trade        

Tá bearta á n-éileamh ag feisirí Eorpacha chun gáinneáil ar pheataí a chomhrac ar fud an AE. Ba mhaith leo leas ainmhithe a neartú agus cearta tomhaltóirí a chosaint.

Future of Europe -Top Story and Banner ©AP Images/European Union-EP        
Tosaíocht 

Tosaíocht 
Todhchaí an Aontais Eorpaigh 

Gnóthaí AE 
 

Aontas cosanta, fás eacnamaíoch, an domhandú: d'fhonn Eoraip níos fearr a chruthú, tá Parlaimint na hEorpa ag cur béime ar mholtaí reachtacha a dhéanfaidh difear do chách.

NEW Photo: SEO Future of Europe        

Cén cruth a bheidh ar an Aontas Eorpach amach anseo? Ta feisirí na Parlaiminte tar éis moltaí a chur le chéile maidir le conas dul i ngleic le roinnt de na dúshláin atá os comhair na hEorpa.

Beautiful woodland bluebell forest in spring.        

Sochaí 
 

Mar gheall ar ghníomhaíochtaí daonna amhail talamhúsáid agus truailliú, tá meath nach bhfacthas a leithéid riamh cheana ag teacht ar speicis ainmhíocha agus plandaí.

The King of Jordan, His Majesty Abdullah II ibn Al-Hussein, addresses members of the European Parliament during a formal sitting in Strasbourg on Wednesday 15 of January 2020        

In óráid in Strasbourg an 15 Eanáir, labhair an Rí Abdullah II faoin tábhacht a bhaineann le cobhsaíocht sa Mheánoirthear agus faoi na hiarmhairtí uafásacha a bheadh ag coimhlint sa réigiún.

Thumbnails EPLOS video        

Gnóthaí AE 
 

Is iad Strasbourg, an Bhruiséil agus Lucsamburg “áiteanna oibre” na Parlaiminte ach tá láithreacht againn i ngach ceann de phríomhchathracha an Aontais - Baile Átha Cliath san áireamh!

Fógra ríomhphoist 

Cláraigh chun an t-eolas is déanaí a fháil ar na topaicí is ansa leat