Tuarastail agus pinsin 

Cé mhéad a íochtar leis na Feisirí?

Faoin reacht aonair d’Fheisirí, atá i bhfeidhm ó mhí Iúil 2009 i leith, faigheann Feisirí de Pharlaimint na hEorpa uile an tuarastal céanna. Tá sé socraithe ag 38.5% de bhuntuarastal breithimh i gCúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

Is é an tuarastal míosúil roimh cháin a fhaigheann na Feisirí, faoin reacht aonair, ná €8,995.39 (amhail ó mhí Iúil 2020). Tagann an tuarastal sin as buiséad na Parlaiminte. Íocann gach Feisire ranníocaíochtaí cánach agus árachais AE, agus is €7,011.74 a bhíonn mar thuarastal ina ndiaidh. De bhreis air sin, cuireann formhór na dtíortha san Aontas d’oibleagáid ar a gcuid Feisirí cáin bhreise a íoc ina dtír dhúchais. Dá bhrí sin, braitheann an tuarastal deiridh (an tuarastal tar éis cánacha) a bhíonn le fáil ag Feisire aonair ar na rialacha cánach ina thír dhúchais/ina tír dhúchais.


Is ann do chúpla eisceacht ar an reacht aonair: D’fhéadfadh Feisirí a raibh sainordú acu sa Pharlaimint roimh thoghcháin 2009 rogha a dhéanamh an córas náisiúnta a bhí ann roimhe a choimeád le haghaidh tuarastail (inar íocadh leo an tsuim chéanna agus a íoctar leis na Teachtaí Parlaiminte náisiúnta), le haghaidh liúntas idirthréimhseach agus le haghaidh pinsean, go ceann na tréimhse ar fad a chaitheann siad ina bhFeisire de Pharlaimint na hEorpa.


An bhfuil na Feisirí Eorpacha i dteideal pinsin? Cén luach atá air?


Tá na Feisirí i dteideal pinsean seanaoise ó 63 bliana d’aois. Is ionann an pinsean agus 3.5 % den tuarastal do gach bliain iomlán d’fheidhmiú sainordaithe ach gan dul os cionn 70 % san iomlán. Is é buiséad an Aontais Eorpaigh a sheasann costas na bpinsean sin.


Maidir le scéim pinsin breise a tugadh isteach do na Feisirí in 1989, dúnadh í do dhaoine nua ó mhí Iúil 2009 agus tá deireadh á chur léi de réir a chéile.