Geilleagar 

Táirgí don chatagóir seo 

       

Geilleagar 
 

Baineann buntáistí leis an gheilleagar ardán ach baineann rioscaí leis chomh maith. Caith súil ar an alt thíos chun tuilleadh a fhoghlaim faoi na bearta atá á moladh ag feisirí Eorpacha.

       

Geilleagar 
 

Tá páirt lárnach sa ghnáthshaol ag fuinneamh, ach is cúis mhór astaíochtaí díobhálacha é freisin. Faigh léargas ar iarrachtaí an AE earnáil an fhuinnimh a dhícharbonú.

       

Geilleagar 
 

Tá neart eolais inár ngrafaic faisnéise faoin trádáil a dhéanann an tAontas Eorpach leis an domhan mór: easpórtálacha, iompórtálacha, líon na bpost a bhraitheann ar thrádáil, agus tuilleadh.

       

Conas is féidir leis an Aontas Eorpach an leas is fearr a bhaint as an domhandú agus dul i ngleic ag an am céanna leis an drochthionchar a bhaineann leis? An scéal ar fad san alt seo.

       
Tosaíocht 

Tosaíocht 
Buiséad fadtéarmach an Aontais Eorpaigh 

Geilleagar 
 

Beidh ról ríthábhachtach ag buiséad fadtéarmach AE agus borradh á chur faoin ngeilleagar arís agus Eoraip níos glaise, níos digití agus níos athléimní a chruthú tar éis Covid-19.