Geilleagar 

Táirgí don chatagóir seo 

       

Geilleagar 
 

Baineann buntáistí leis an gheilleagar ardán ach baineann rioscaí leis chomh maith. Caith súil ar an alt thíos chun tuilleadh a fhoghlaim faoi na bearta atá á moladh ag feisirí Eorpacha.

       

Geilleagar 
 

Tá páirt lárnach sa ghnáthshaol ag fuinneamh, ach is cúis mhór astaíochtaí díobhálacha é freisin. Faigh léargas ar iarrachtaí an AE earnáil an fhuinnimh a dhícharbonú.