An tAontas Baincéireachta: An bhfuil sé i gceist againn ligean don ghéarchéim tarlú in athuair? 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Beidh saineolaithe agus saoránaigh ag teacht le chéile don ócáid ReACT dheireanach i Maidrid na Spáinne an 20 Feabhra. Is é téama na comhdhála ná "Conas an ghéarchéim a fhágáil inár ndiaidh." Agus sinn ag féachaint chun cinn tá sé ríthábhachtach go ndéanfar an earnáil airgeadais a athchóiriú. Caith súil ar ár ngrafaic faisnéise idirghníomhach chun tuilleadh a fhoghlaim.

Tá Parlaimint na hEorpa ag iarraidh athchóiriú suntasach a dhéanamh ar reachtaíocht baincéireachta trí bhearta a chur i bhfeidhm a chuirfidh teorainn le rioscaí iomarcacha, a threiseoidh maoirseacht na mbanc ag leibhéal an Aontais Eorpaigh agus a chosnóidh coigiltí nuair atá bainc i bponc.


Agus trácht ar siúl faoin aontas baincéireachta san Eoraip go han-mhinic cloisimid na téarmaí: sásra maoirseachta aonair, riachtanais chaipitil do na bainc agus an scéim ráthaíochta taiscí. Ach céard atá i gceist leo? Sa ghrafaic faisnéise seo gheobhaidh tú neart eolais faoin méid sin agus faoi na bearta eile atá ar bun ag an Aontas Eorpach chun a chinntiú nach dtarlóidh a leithéid de ghéarchéim arís.