Vóta ar thuarascáil deiridh an choiste um rialuithe cánach 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Elisa Ferreira agus Michael Theurer i mbun agallaimh  

Tar éis thart ar naoi mí d'obair chrua, tá an líne chríche bainte amach ag an gcoiste um rialuithe cánach le vóta a bhí ar siúl i Strasbourg an 25 Samhain. Dar leis na feisirí a chuir an tuarascáil deiridh le chéile - Elisa Ferreira agus Michael Theurer - bhí se deacair go leor freagraí a fháil ó na cuideachtaí ilnáisiúnta ábhartha agus ó na ballstáit le linn fhiosrúchán an choiste. Táthar ag súil áfach go bhfeabhsófar trédhearcacht an chóras cánach corparáide a bhuí le moltaí an choiste.

Ba chóir do chuideachtaí ilnáisiúnta a gcánacha a íoc san áit a ndéanann siad a gcuid brabús, sin atá curtha in iúl ag feisirí i moltaí an choiste um rialuithe cánach a cuireadh chun vóta sa Pharlaimint an 25 Samhain. Ba ar mhaithe le cothrom na Féinne agus trédhearcacht an chóras cánach corparáide a fheabhsú a bunaíodh an coiste siar i mí Feabhra.


Tugadh cuireadh do chuideachtaí ilnáisiúnta teacht os comhair an choiste d'fhonn a seasamh maidir le rialuithe cánach a nochtadh. Ar dtús dhiúltaigh go leor de na cuideachtaí don chuireadh. Tar éis tamaill, áfach, ghlac an chuid is mó dóibh le tairiscint an choiste a dtuairimí a chur in iúl.


Dar leis an bhfeisire Portaingéalach Elisa Ferreira (Sóisialaithe agus Daonlathaithe) ní raibh go leor de na cuideachtaí ag iarraidh baint dá laghad a bheith acu leis an gceist a bhí le fiosrú ag an gcoiste: "Ach ansin ceann i ndiaidh a chéile tháinig siad ar fad agus dúirt cuid acu go raibh siad i bhfábhar roinnt de na moltaí." Tháinig ionadaithe ó na cuideachtaí seo a leanas os comhair an choiste: Amazon, Anheuser-Busch InBev, Barclays, Coca-Cola, Facebook, Google, HSBC, Ikea, McDonald's, Phil Morris agus Comhlacht Walt Disney.


Cuairteanna ar na ballstáit


Mar chuid d'fhiosrúchán an choiste, thug toscaireacht pharlaiminteach cuairt ar roinnt tíortha - an Bheilg, an Eilvéis, Éire, an Ísiltír, Lucsamburg agus an Ríocht Aontaithe - agus bhí deis ag feisirí casadh ar státseirbhísigh agus ar airí rialtais. Chuaigh grúpa feisirí go Baile Átha Cliath an 28 Bealtaine agus thug siad cuairt ar Londain an 18 Meitheamh.


De réir Ferreira cuireadh fáilte roimh na feisirí agus iad i mbun cuairte ar na ballstáit "ach chomh luath agus a thosaigh muid ag caint faoi na mionsonraí, thosaigh siad a bheith rúnmhar." Dar leis an bhfeisire Gearmánach Michael Theurer de chuid ghrúpa na Liobrálaithe agus na nDaonlathaithe: "Dá mba rud é nach raibh roinnt ballstát agus an Coimisiún ag cur i gcoinne obair an choiste, bheimis in ann jab níos fearr a dhéanamh. Níl go leor doiciméad faighte againn, nó fuaireamar doiciméid tar éis don ghrúpa um chód iompair tipéacsáil a dhéanamh ar chuid den fhaisnéis."


Rinne feisirí an choiste pleanáil ionsaitheach chánach a fhiosrú chomh maith. Dúirt Theurer: "Leis an bpleanáil ionsaitheach chánach atá ar siúl, tá roinnt ballstát tar éis a mbonn cánach náisiúnta a mhéadú, rud a chuireann as do thíortha eile na hEorpa agus don phobal i gcoitinne. De bharr an ghanncheana i gcánacha gearrtar níos mó cánacha ar chainíocóirí eile: fostóirí, daoine féinfhostaithe, státseirbhísigh nó cuideachtaí eile." Dúirt Ferreira: "Ní féidir linn ligean do bhallstáit dul san iomaíocht lena chéile ar bhonn rátaí cáin chorparáide chun cuideachtaí ilnáisiúnta a mhealladh."


Vóta sa Pharlaimint


Glacadh le tuarascáil deiridh an choiste an 25 Samhain. Vótáil 508 feisire 'tá', vótáil 108 duine 'níl' agus staon 85 feisire ón vóta. Leis an vóta seo cuirtear brú ar institiúidí eile - an Coimisiún Eorpach san áireamh - rud éigin a dhéanamh chun dul i ngleic le ceist na pleanála cánach ionsaithí. Tá Fereira agus Theurer den tuairim gur cor cinniúnach a bhí sa vóta.


Mearbhall ort faoin gcóras cánach corparáide? Caith súil ar an ngrafaic faisnéise ar dheis.

Caith súil ar an ngrafaic faisnéise chun tuilleadh eolais a fháil faoi chánachas ar fud an AE.  
Bunaíodh an coiste i mí Feabhra na bliana seo. Foilsíodh moltaí an choiste an 26 Deireadh Fómhair.