Seisiún iomlánach: pacáiste i gcoinne seachaint cánach 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Caith súil ar an ngrafaic faisnéise thuas chun tuilleadh a fhoghlaim  

Baineann costas bliantúil de €160-190 billiún le himghabháil cánach in earnáil chorparáideach an Aontais Eorpaigh. Le pleananna nua an Choimisiúin Eorpaigh táthar ag iarraidh iallach a chur ar chuideachtaí ilnáisiúnta a gcánacha a íoc san áit a ndéanann siad a gcuid brabús. Rinneadh na bearta seo chun dul i ngleic leis an seachaint cánach a phlé sa Pharlaimint an 7 Meitheamh agus cuireadh chun vóta iad an lá dár gcionn. Caith súil ar an ngrafaic faisnéise chun tuilleadh a fhoghlaim.

Tar éis don Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta plean gníomhaíochta a chur le chéile d'fhonn dul i ngleic le creimeadh an bhoinn chánach agus le haistriú brabúis ó thír amháin go tír eile, leag an Coimisiún Eorpach amach go raibh gá le treoir nua i gcoinne na calaoise cánach. Leis an bpacáiste seo táthar ag iarraidh na rialacha i gcoinne seachaint cánach corparáidí a neartú. Tá bearta ann chun cosc a chur ar phleanáil ionsaitheach chánach agus chun téarmaí coitianta a chomhshainiú - buanbhunaíocht, tearmainn cánach agus praghas an aistrithe cuir i gcás. Leis an reachtaíocht atá ann faoi láthair is iomaí brí atá le baint as na téarmaí seo.


Ról na Parlaiminte


Is réimse beartais é an cánachas ina nglacann Comhairle an Aontais Eorpaigh gníomhartha reachtacha í féin. Beidh ar fheisirí na Parlaiminte a dtuairimí faoin dréacht-treoir a chur in iúl áfach. Cuireadh seasamh an choiste pharlaimintigh um ghnóthaí eacnamaíochta ar an treoir chun vóta an 24 Bealtaine. I vóta iomlánach an 8 Meitheamh thug feisirí na Parlaiminte a gceadú leis na moltaí.


Cuirfear chun vóta é le linn an tseisiúin iomlánaigh anois.


Tá fáilte curtha ag feisirí an choiste roimh na pleananna. Is í an feisire Beilgeach Hugues Bayet, na Sóisialaithe/Daonlathaithe, a bhí i gceannas ar stiúradh na reachtaíochta tríd an bParlaimint: "Ní féidir a bheith de shíor ag iarraidh ar an lucht oibre, ar phinsinéirí agus ar ghnólachtaí bheaga agus mheánmhéide níos mó dua a chur orthu féin fad atá cánacha á seachaint ag cuideachtaí ilnáisiúnta agus ag lucht an rachmais."


Tá feisirí ag iarraidh srian a chur le hiasachtú inmheánach, nós atá ar cheann de na bealaí is coitianta atá ag cuideachtaí chun léiriú nach bhfuil brabús mór á dhéanamh acu agus mar sin seachnaíonn siad cáin. D'fhonn dul i ngleic leis seo molann feisirí go mbeadh teorainneacha ní ba dhéine ann i gcomhair asbhaintí ó íocaíochtaí úis.


Chun leas a bhaint as nós an iasachtaithe inmheánaigh is féidir le comhlacht atá lonnaithe san Aontas Eorpach fochuideacht a oscailt i ndlínse a bhfuil cánacha ísle aici. Cuireann an fhochuideacht iasachtaí ar fáil don chuideacht a mbaineann rátaí úis leo atá thar fóir. Mar sin bíonn ar an gcuideacht atá lonnaithe in AE go leor úis a íoc. De ghnáth is féidir an t-ús seo a bhaint den ioncam incháinithe. Tar éis don chuideacht an t-ús a íoc is ar éigean a bheidh brabús ar bith fágtha aici agus mar sin déanfar laghdú ar bhille cánach an chuideachta, nó ní bheidh cáin ar bith le híoc aici.


D'fhonn deireadh a chur leis an nós seo tá an Coimisiún ag moladh nach mbeadh cuideachtaí in ann asbhaint a dhéanamh ar ionann é agus 30% dá gcuid tuilleamh. Tá feisirí Eorpacha ag moladh gur 20% a bheadh ann, nó €2 mhilliún, cibé ceann acu atá níos airde.


Grafaic faisnéise


Sa ghrafaic faisnéise thuas tá eolas ar fáil faoin uasráta cánach ar ioncam corparáide atá ann sna ballstáit ar fad chomh maith leis an méid cánach a íocann cuideachtaí sna ballstáit uilig.


Cliceáil anseo chun an nuacht is déanaí ó sheirbhís preasa na Parlaiminte a fháil.


Baineann costas bliantúil de €160-190 billiún le himghabháil cánach in earnáil chorparáideach an Aontais Eorpaigh