Wifi do chách: an bhearna á líonadh 

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

Thug feisirí a gceadú an 12 Meán Fómhair le togra i ndáil le hidirlíon saor in aisce a chur chun cinn i bpobail áitiúla trí scéim arna chistiú ag an Aontas, “WiFi4EU”.

Chun sochaí fhíordhigiteach a bhaint amach, ní mór don Aontas Eorpach an bhearna dhigiteach idir ceantair uirbeacha agus thuaithe a líonadh. Is í aidhm na scéime “WiFi4EU” nasc idirlín ardchaighdeáin, saor a thabhairt do na mílte de phobail áitiúla faoi 2020. Baineann an scéim le háiteanna poiblí ar nós hallaí baile, páirceanna, leabharlanna, ospidéil, stáisiúin traenacha agus ionaid phoiblí eile. Dhéanfadh an tAontas suiteáil lárphointí rochtana áitiúla gan sreang a chistiú.

 

Ag labhairt dó roimh an vóta, dúirt an feisire Spáinneach de chuid na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe Carlos Zorrinho: “Seo an deis chun rochtain níos uileghabhálaí a thabhairt don todhchaí do gach Eorpach - rochtain shaor ar idirlíon d’ardchaigheáin. Tá an próiseas an-simplí. Tabharfaimid dearbháin do na daoine a chuireann isteach ar an tionscadal seo, agus leis an dearbhán seo suiteálfaidh siad an nasc.” Tá an tUasal Zorrinho freagrach as stiúradh na reachtaíochta seo tríd an bParlaimint.

 

Cuirfear €120 milliún i leataobh don dá bhliain amach romhainn. Féadann bardais, mar shampla, cur isteach ar dheontas agus é seo a úsáid chun pointí “WiFi4EU” a shuiteáil in áiteanna poiblí amhail iarsmalanna, páirceanna, leabharlanna agus stáisiúin traenach.

 

Thug feisirí na Parlaiminte a gceadú leis an togra i vóta iomlánach in Strasbourg an 12 Meán Fómhair.