Grafaic faisnéise: tábhacht na beachaireachta san Eoraip 

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

Caith súil ar an ngrafaic faisnéise chun tuilleadh a fhoghlaim  

Tá feisirí Eorpacha ag iarraidh bearta a chur i bhfeidhm chun earnáil beachaireachta na hEorpa a chosaint ar bhealach níos fearr. Tuilleadh eolais sa ghrafaic faisnéise thíos.

Tá thart ar 600,000 beachaire ann san Aontas Eorpach agus tá an tAontas sa dara háit ar domhan (i ndiaidh na Síne) ó thaobh tháirgeadh meala de. Táirgtear thart ar 250,000 tona meala in AE gach bliain. Ach is mó éileamh atá ar mhil ná an soláthar: is é an tAontas Eorpach an t-allmhaireoir meala is mó ar domhan agus tagann thart ar 40% de na hallmhairí sin ón tSín amháin.

 

I gcomparáid lena n-iomaitheoirí timpeall na cruinne, bíonn costais táirgthe níos airde i gceist i gcás bheachairí na hEorpa agus cosnaíonn onnmhairí meala an Aontais níos mó (meánchostas de €5.69/cileagram) ná na hallmhairí a thagann isteach in AE (€2.23/cileagram).

 

Tá ról ríthábhachtach ag beacha ó thaobh an chomhshaoil agus an gheilleagair de. Imríonn siad tionchar ar 76% de tháirgeadh bia san Aontas Eorpach. Ach tá iarmhairtí díobhálacha ag lotnaidicídí áirithe ar phobail na mbeach. Cuireann galair ainmhithe, dianthalmhaíocht, caillteanas gnáthóige agus drochaimsir acmhainn táirgthe na gcoirceog i mbaol freisin.

Tá ról ríthábhachtach ag beacha ó thaobh an chomhshaoil agus an gheilleagair de  

Thug feisirí an choiste pharlaimintigh um thalmhaíocht a gceadú an mhí seo caite le tuarascáil féintionscnaimh an fheisire Norbert Erdös (Páirtí an Phobail Eorpaigh, an Ungáir) ina n-éilítear go gcuirfí bearta i bhfeidhm chun earnáil beachaireachta na hEorpa a chosaint ar bhealach níos fearr. Déanfar an tuarascáil a phlé le linn an tseisiúin iomlánaigh an 28 Feabhra, agus cuirfear chun vóta é an lá dár gcionn.

 

Cuirtear in iúl i dtuarascáil Erdös gur cheart:

  • na cineálacha éagsúla beach a chosaint ar bhealach níos fearr
  • tacaíocht airgeadais i gcomhair beachairí a mhéadú
  • lotnaidicídí díobhálacha a chosc
  • agus bearta a chur i bhfeidhm chun dul i ngleic le hallmhairí bréagmheala.

Caith súil ar an ngrafaic faisnéise thuas chun tuilleadh a fhoghlaim faoi earnáil na beachaireachta san Eoraip.