Coimhlintí trádála: céard iad na hionstraimí cosanta trádála a bhfuil teacht ag an Aontas Eorpach orthu? 

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

Rinneadh plé ar chinneadh Donald Trump sa Pharlaimint an 14 Márta 2018 ©AP Images/European Union-EP  

Tá réimse leathan ionstraimí cosanta trádála ar fáil ag an Aontas Eorpach chun gnólachtaí Eorpacha a chosaint ar chleachtais éagóracha trádála. Tuilleadh eolais san alt seo.

Déanann an tsaorthrádáil leas do gheilleagar an Aontais Eorpaigh ach uaireanta baineann tíortha eile an bonn uaidh trí tharaifí éagothroma a ghearradh ar tháirgí ón Eoraip nó trí a gcuid táirgí féin a dhíol ar phraghas thar a bheith íseal. Tá roinnt bealaí ar fáil ag an Aontas chun leasanna na hEorpa a chosaint áfach.

An Eagraíocht Dhomhanda Trádála

 

Tá an tAontas Eorpach agus a bhallstáit ina mbaill den Eagraíocht Dhomhanda Trádála (WTO). Tá sé de chumhacht ag an WTO breithiúnas a thabhairt i ndíospóidí trádála agus cinntí a chur i bhfeidhm. San am a caitheadh d’éirigh le hobair an WTO a chinntiú nach ndeachaigh díospóidí trádála i ndonacht. Tá baill na hEagraíochta in ann gearán a dhéanamh de bharr sáruithe ar rialacha an WTO agus is féidir leo cúiteamh a lorg.

Ó bunaíodh an Eagraíocht Dhomhanda Trádála siar sa bhliain 1995 bhí an tAontas Eorpach páirteach i 97 cásanna agus é mar ghearánach agus 84 uair mar chosantóir.

Ag tabhairt faoi iompórtálacha saora

Tá reachtaíocht AE ann chun dul i ngleic le hiompórtálacha a thagann isteach san Eoraip ar phraghas thar a bheith íseal, rud a dhéanann díobháil do tháirgeoirí áitiúla. Is féidir leis an Aontas taraifí frithdhumpála a ghearradh ar na hiompórtálacha. I Samhain 2017, thug feisirí a gceadú le huasdátú ar na rialacha maidir le cathain agus conas is féidir na taraifí seo a ghearradh.

D’fhonn freagairt do chleachtais thrádála éagóracha ar bhealach níos fearr, thug feisirí Eorpacha a gceadú an 30 Bealtaine 2018 le reachtaíocht nua chun dul i ngleic le dumpáil shóisialta agus allmhairí mífhéaráilte ó thíortha lasmuigh den Aontas Eorpach.

Taraifí Donald Trump

D’fhógair Uachtarán na Stát Aontaithe Donald Trump le déanaí go raibh sé ar intinn aige dleachtanna iompórtála ar chruach agus ar alúmanam a ardú. I ráiteas an 2 Márta, rinne feisirí an choiste pharlaimintigh um thrádáil cáineadh ar an gcinneadh. Rinneadh freagairt AE ar bhagairt an Uachtaráin Trump a phlé le linn díospóireachta leis an gCoimisinéir Cecilia Malmström sa Pharlaimint an 14 Márta.

Tá imní ar fheisirí Eorpacha freisin faoi dhleachtanna custam atá á ngearradh ar ológa aibí ón Spáinn ó mhí Eanáir tar éis d’údaráis na Stát Aontaithe a mheas go raibh siad á n-iompórtáil ar phraghas a bhí níos ísle ná praghas an mhargaidh. Cheistigh feisirí Eorpacha an Coimisinéir Cecilia Malmström faoin gcás le linn an tseisiúin iomlánaigh an 14 Márta freisin.