Roinn an leathanach seo: 

Tá neart eolais inár ngrafaic faisnéise faoin trádáil a dhéanann an tAontas Eorpach leis an domhan mór: easpórtálacha, iompórtálacha, líon na bpost a bhraitheann ar thrádáil, agus tuilleadh.

Grafaic faisnéise: tábhacht na trádála idirnáisiúnta  

an trádáil á cur chun cinn ag an Aontas Eorpach le fada an lá: ní amháin trí fháil réidh le bacainní ar an trádáil idir thíortha an Aontais ach trí thíortha eile a spreagadh le dul i mbun trádála leis an Eoraip chomh maith.


Cé nach bhfuil ach thart ar 7% de dhaonra an domhain san Aontas Eorpach, is ionann an trádáil a dhéanann sé leis an gcuid eile den domhan agus tuairim is 15% d'easpórtálacha agus d'iompórtálacha uile an domhain. Mar aon leis na Stáit Aontaithe agus an tSín, tá an tAontas Eorpach ar cheann de na trí gheilleagar is tábhachtaí ar domhan ó thaobh na trádála idirnáisiúnta de.

Grafaic faisnéise: comhaontuithe trádála  

Comhaontuithe trádála

I láthair na huaire, tá thart ar 100 chomhaontú trádála i bhfeidhm, á nuashonrú nó á gcaibidliú ag an Aontas Eorpach. Féadann comhaontuithe trádála taraifí a laghdú ach chomh maith leis sin, cuireann siad iallach ar thíortha neamh-AE cloí lenár gcaighdeáin cháilíochta agus shlándála. Ina theannta sin, tugtar aitheantas do tháirgí réigiúnacha atá faoi chosaint amhail seaimpéin nó cáis Roquefort.

Grafaic faisnéise: iompórtálacha agus easpórtálacha AE  

Tá an tAontas tiomanta freisin urraim a thabhairt do chearta an duine, cearta na n-oibrithe agus caighdeáin chomhshaoil laistigh dá bheartas trádála, mar shampla ní allmhairítear táirgí arna dtáirgeadh le dúshaothrú páistí.


I vóta iomlánach i Nollaig 2018, thug feisirí Eorpacha a dtoiliú le comhaontú trádála leis an tSeapáin ach tá go leor comhaontuithe eile á gcaibidliú.

Grafaic faisnéise: Cá dtéann easpórtálacha AE?  

Easpórtálacha agus iompórtálacha AE


Ní amháin go mbaineann comhlachtaí Eorpacha tairbhe as barainneachtaí scála trí bheith páirteach sa mhargadh aonair is mó ar domhan, ach baineann siad tairbhe freisin as na deiseanna idirnáisiúnta a bhaineann le comhaontuithe trádála. Ag an am céanna, ní mór do ghnólachtaí eachtracha ar mhaith leo easpórtáil san Aontas Eorpach cloí le hardchaighdeáin an Aontais, rud a chinntíonn nach bhfuil iomaíocht éagórach ann.

Grafaic faisnéise: poist a bhraitheann ar thrádáil le tíortha neamh-AE  

Ó thaobh easpórtáil earraí de, sa tréimhse Eanáir-Lúnasa 2019 ba iad na comhpháirtithe trádála is mó a bhí ag an Aontas Eorpach ná na Stáit Aontaithe (€259.9 billiún), an tSín (€145.3 billiún) agus an Eilvéis (€105.6 billiún). Tháinig an chuid is mó d’iompórtálacha AE ón tSín (€272.7 billiún), ó na Stáit Aontaithe (€193.2 billiún) agus ón Rúis (€105 billiún).


De réir an Choimisiúin Eorpaigh, braitheann thart ar 36 mhilliún post san Aontas Eorpach ar an trádáil le tíortha neamh-AE.