An tAontas Eorpach sa spás: ag tacú le Galileo, Copernicus agus cláir spáis eile 

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

Caith súil ar an ngrafaic faisnéise chun tuilleadh a fhoghlaim  

Réitíonn teicneolaíochtaí spáis an bealach do go leor gníomhaíochtaí, i réimsí na cumarsáide, na talmhaíochta, chun monatóireacht a dhéanamh ar thubaistí agus araile.

Tháinig feisirí Eorpacha agus idirbheartaithe na Comhairle ar chomhaontú an 10 Samhain 2020 maidir leis an gcéad chlár spáis eile de chuid an Aontais don tréimhse 2021-2027. Mar chuid den togra, bunófar gníomhaireacht nua - Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis. Chaith feisirí vóta an 28 Aibreán 2021 ar an imchlúdach airgeadais dar luach €14.8 billiún a chlúdaíonn cláir amhail Galileo, Copernicus agus an córas Eorpach maidir le feasacht shuíomhúil spáis.


Ag labhairt dó in Aibreán 2018 tar éis don Pharlaimint a seasamh a ghlacadh maidir le bunú an chláir spáis nua, dúirt an feisire Massimiliano Salini: “Chun go mbeidh earnáil iompair ann atá nua-aoiseach, níos sábháilte, iomaíoch, éifeachtúil agus inbhuanaithe, tá sé nasctha go dlúth le hearnáil an spáis. A bhuí le córais loingseoireachta agus bhreathnóireachta, tá feabhas ag teacht ar sheirbhísí iompair agus bainfear tairbhe as sin ar leibhéal domhanda agus Eorpach.” Chuir sé in iúl freisin go gcabhróidh le teicneolaíochtaí spáis agus muid ag dul i ngleic leis an ngéarchéim aeráide agus le hastaíochtaí, go bhfeabhsófar seirbhísí poist mar gheall ar an méadú atá tagtha ar an úsáid as ladrainn, agus gur féidir le rianú níos fearr cabhrú linn líon na n-eitiltí a chuirtear ar ceal a laghdú.

Sentinel-2B á lainseáil ag spásfort i nGuáin na Fraince ©ESA–Stephane Corvaja, 2017  

Braitheann seirbhísí riachtanacha ar theicneolaíochtaí spáis agus tá ról lárnach acu agus aghaidh á tabhairt againn ar fhadhbanna amhail an t-athrú aeráide agus rialú teorann. Mar shampla, cuireann an clár Galileo seirbhísí ar fáil do níos mó ná 1.3 billiún duine ar bhonn laethúil. Dar leis an Uasal Salini tá gá le comhoibriú níos fearr san Aontas Eorpach má tá an Eoraip le bheith ar thús cadhnaíochta maidir le cúrsaí spáis.


Foilsíodh an t-alt seo don chéad uair in Aibreán 2018, nuashonraíodh é i bhFeabhra 2021. Caith súil ar an ngrafaic faisnéise thuas chun tuilleadh a fhoghlaim faoi chláir spáis an Aontais!