Vóta iomlánach: faisnéis cánach faoi chuideachtaí ilnáisiúnta 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Cumhdaítear cuideachtaí ilnáisiúnta arb ionann a n-ioncam iomlán domhanda agus €750 milliún ar a laghad ©Sasirin Pamai/123RF/EU–EP  

I rún an 24 Deireadh Fómhair 2019, d’iarr feisirí ar bhallstáit an Aontais iallach a chur ar chuideachtaí ilnáisiúnta faisnéis a fhoilsiú maidir leis an gcáin a íocann siad i ngach tír.

Ghlac feisirí Eorpacha lena seasamh i mí Iúil 2017 maidir le moladh an Choimisiúin i dtaca le tuairisciú tír-ar-thír a dhéanann cuideachtaí ilnáisiúnta ach de bharr easpa dul chun cinn sa Chomhairle, níor cuireadh tús go fóill le hidirbheartaíocht ar an ábhar. Leis an togra, cumhdaítear cuideachtaí ilnáisiúnta arb ionann a n-ioncam comhdhlúite iomlán domhanda agus €750 milliún ar a laghad.


Leis na rialacha maidir leis an tuairisciú a dhéanann cuideachtaí ilnáisiúnta ar fhaisnéis cánach, chuirfí de cheangal ar chuideachtaí faisnéis a thuairisciú maidir le hioncam agus leis an gcáin a íocann siad i ngach tír de chuid an Aontais Eorpaigh.


Tá reachtaíocht ann cheana féin ar an leibhéal Eorpach a chuireann iallach ar chuideachtaí ilnáisiúnta an fhaisnéis seo a roinnt le húdaráis na mballstát, ach tá feisirí den tuairim gur cheart dóibh an fhaisnéis a fhoilsiú go poiblí, rud a mhéadódh trédhearcacht agus a rachadh i ngleic le haistriú brabúis.


Le linn díospóireachta ar an ábhar an 22 Deireadh Fómhair 2019, chuir feisirí Eorpacha in iúl go bhfuil sé de cheart ag an bpobal tuilleadh faisnéise a fháil maidir leis an gcáin a íocann cuideachtaí ilnáisiúnta. Dúirt an feisire Ostarach Evelyn Regner (Sóisialaithe agus Daonlathaithe): “Go minic, ní íocann na cuideachtaí móra seo go leor cánach, bunaíonn siad tógáin bhréige chun a muirear cánach a laghdú.”


Ag labhairt dó ar son Pháirtí an Phobail Eorpaigh, luaigh Leas-Uachtarán na Parlaiminte Othmar Karas go bhfuil tuairisciú poiblí tír-ar-thír tugtha isteach ag an Aontas Eorpach i gcás na mbanc agus go raibh rath air seo: “Cén fáth nach ndéanann muid amhlaidh i gcás na gcuideachtaí ilnáisiúnta? Céard atá muid ag iarraidh a cheilt?”


Chuir an feisire Liobrálach Ondřej Kovařík ón tSeicia in iúl go rachadh na rialacha nua chun sochair do ghnólachtaí beaga chomh maith mar “téann siad in iomaíocht le cuideachtaí ilnáisiúnta ach níl de bhuntáiste acu a gcaiteachas cánach a leathadh trasna roinnt dlínsí”.


Cháin feisirí an easpa dul chun cinn sa Chomhairle. Dúirt an feisire Gearmánach Sven Giegold de chuid na nGlasach: “Cuireann sé mearbhall ar an-chuid Eorpach go bhfuil na tearmainn chánach seo againn. [..] Maidir le trédhearcacht, tá moladh tar éis bheith ar an mbord le trí bliana anuas. Tá rialtais ag seasamh sa bhealach roimh chánachas féaráilte agus iomaíochas féaráilte.”


Tá tuilleadh faisnéise maidir leis an moladh ar fáil sa phreasráiteas seo.