Gnóthaí AE 

Táirgí don chatagóir seo 

       

Gnóthaí AE 
 

Ag an seisiún iomlánach an 26-29 Aibreán 2021, ghlac feisirí a seasamh maidir leis an deimhniú taistil Covid-19 agus cheadaigh siad comhaontú comhair agus trádála leis an Ríocht Aontaithe.

       

Gnóthaí AE 
 

Is é is aidhm don chlár InvestEU infheistíocht a spreagadh d’fhonn poist a chruthú, tacú leis an téarnamh iar-ghéarchéime, agus spriocanna aeráide agus digiteacha an Aontais a bhaint amach.

       

Gnóthaí AE 
 

Bronnann Parlaimint na hEorpa Duais Shaoránach na hEorpa gach bliain. Tá an duais ina gradam a léiríonn éachtaí as cuimse i réimsí a chuireann comhthuiscint agus lánpháirtiú chun cinn.

       

Gnóthaí AE 
 

Déanfar plé an tseachtain seo ar iarmhairtí na paindéime, an téarnamh eacnamaíoch agus táirgeadh vacsaíní. Caithfidh feisirí vóta ar a seasamh i dtaca leis an straitéis um thurasóireacht.