Gnóthaí AE 

Táirgí don chatagóir seo 

       

Gnóthaí AE 
 

Tá cinneadh déanta ag an AE béim ar leith a chur ar an óige in 2022. Tá tuilleadh eolais faoi Bhliain Eorpach na hÓige agus an clár imeachtaí a bhfuil an AE á reáchtáil do dhaoine óga.

       

Gnóthaí AE 
 

Thionól painéal saoránach Eorpach i Maastricht an 11-13 Feabhra agus cuireadh 40 moladh ar aghaidh maidir le conas an AE a neartú sa Domhan Mór agus aghaidh a thabhairt ar an imirce.

       

Gnóthaí AE 
 

Téann toscaireacht Feisirí go dtí an Úcráin, déanfar plé ar staid reatha an Limistéir Euro agus tarraingeofar aird ar chás mhná na hAfganastáine.

       

Gnóthaí AE 
 

Toghadh Roberta Metsola mar Uachtarán an 18 Eanáir 2022. Toghadh 14 leas-uachtarán nua agus cúigear caestóirí chomh maith. Tá na caestóirí freagrach as ábhair riaracháin agus airgeadais.

       

Gnóthaí AE 
 

Tháinig an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa le chéile an 21-22 Eanáir chun plé a dhéanamh ar smaointe na saoránach maidir leis an daonlathas, an smacht reatha, an comhshaol agus an tsláinte