Gnóthaí AE 

Táirgí don chatagóir seo 

       

Is é is aidhm don chlár InvestEU infheistíocht a spreagadh d’fhonn poist a chruthú, tacú leis an téarnamh iar-ghéarchéime, agus spriocanna aeráide agus digiteacha an Aontais a bhaint amach.

       

Gnóthaí AE 
 

Bronnann Parlaimint na hEorpa Duais Shaoránach na hEorpa gach bliain. Tá an duais ina gradam a léiríonn éachtaí as cuimse i réimsí a chuireann comhthuiscint agus lánpháirtiú chun cinn.

       

Gnóthaí AE 
 

Déanfar plé an tseachtain seo ar iarmhairtí na paindéime, an téarnamh eacnamaíoch agus táirgeadh vacsaíní. Caithfidh feisirí vóta ar a seasamh i dtaca leis an straitéis um thurasóireacht.

       

Tá duais scannánaíochta Pharlaimint na hEorpa á hathchóiriú go hiomlán d’fhonn go mbeifear in ann tacaíocht níos fearr a thabhairt do scaipeadh léiriúchán Eorpach laistigh den Aontas.

       

Gnóthaí AE 
 

Ag an seisiún iomlánach an 8-11 Feabhra 2021, cheadaigh feisirí an tsaoráid téarnaimh Covid-19 dar luach €672.5 billiún. Rinne siad plé chomh maith ar straitéis vacsaínithe an Aontais.

       

Gnóthaí AE 
 

Toghadh an feisire Iodálach David Sassoli ina uachtarán ar Pharlaimint na hEorpa an 3 Iúil 2019. Toghadh 14 leas-uachtarán nua chomh maith, agus cúigear caestóirí an lá dár gcionn.

       

Chuir feisirí béim ar an ghá atá le trédhearcacht sna conarthaí vacsaín, agus fáilte roimh insealbhú Joe Biden mar uachtarán na Stát Aontaithe ag an chéad sheisiún iomlánach den bhliain úr.