Gnóthaí AE 

Táirgí don chatagóir seo 

NEW Photo: SEO Future of Europe        

Cén cruth a bheidh ar an Aontas Eorpach amach anseo? Ta feisirí na Parlaiminte tar éis moltaí a chur le chéile maidir le conas dul i ngleic le roinnt de na dúshláin atá os comhair na hEorpa.

EP this week        

Gnóthaí AE 
 

Agus coistí na Parlaiminte i mbun cruinnithe an tseachtain seo, cuirfear rúin chun vóta maidir le comhaontú saorthrádála le Vítneam agus tarraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas.

Thumbnails EPLOS video        

Gnóthaí AE 
 

Is iad Strasbourg, an Bhruiséil agus Lucsamburg “áiteanna oibre” na Parlaiminte ach tá láithreacht againn i ngach ceann de phríomhchathracha an Aontais - Baile Átha Cliath san áireamh!

Coming up in 2020        

Gnóthaí AE 
 

Sa bhliain atá amach romhainn, beidh ar Pharlaimint na hEorpa agus ar an gCoimisiún Eorpach na gealltanais a tugadh do mhuintir na hEorpa i gcomhthéacs thoghcháin 2019 a chomhlíonadh.

Elections night outside the European Parliament in Brussels on 06-05-2019        

Gnóthaí AE 
 

Ghlac feisirí le lear mór reachtaíochta nua i rith 2019. Agus deireadh na bliana ag druidim linn is fiú súil siar a chaitheamh ar bhuaicphointí 2019 sa Pharlaimint.

Príomhphointí an tseisiúin iomlánaigh: Duais Sakharov, toghchán Ombudsman an AE agus cearta LADTI        

Gnóthaí AE 
 

Céard a bhí ar chlár oibre na bhfeisirí ag an seisiún iomlánach in Strasbourg an 16-19 Nollaig? Caith súil ar an alt thíos chun tuilleadh a fhoghlaim.