Rúin chruinnithe mullaigh an AE a chur i bhfeidhm 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Nuair a thagann ceannairí na mballstát ar chomhaontú maidir le reachtaíocht nua Eorpach ag cruinnithe mullaigh de chuid na Comhairle Eorpaí, is minic a bhíonn neart ama ag teastáil sular féidir leis an bParlaimint agus le rialtais náisiúnta téacs dlíthiúil críochnaitheach a cheadú. Braitheann luas an phróisis seo ní hamháin ar an gceist áirithe atá idir lámha ach ar an timpeallacht pholaitiúil freisin. Is léir nach bhfuil sé chomh éasca sin gealltanais na gcruinnithe mullaigh a chur i bhfeidhm.

Is í an Chomhairle Eorpach a leagann amach treoirlínte agus tosaíochtaí ginearálta an Aontais Eorpaigh. Tugann an Chomhairle ceannairí na mballstát le chéile chun clár oibre an AE a shocrú agus chun plé a dhéanamh ar cheisteanna ar nós na géarchéime eacnamaíche agus caidrimh le tíortha eile. Bunaithe ar chomhrialacha, ní mór do rialtais náisiúnta na cinntí seo a chur i bhfeidhm


Tar éis comhairle a fháil ó na rialtais náisiúnta dréachtaíonn an Coimisiún Eorpach tograí le haghaidh dlíthe nua Eorpacha. Déantar na tograí sin a phlé agus a mhionathrú, agus ansin is féidir leis an bParlaimint agus leis an gComhairle iad a cheadú nó diúltú dóibh.


Is féidir le han-chuid titim amach sula ndéantar an reachtaíocht nua a achtú áfach mar tá sé de cheart ag rialtais easaontú le gnéithe áirithe den togra. Uaireanta déantar an reachtaíocht a chur ar athló ar feadh cúpla mí nó fiú roinnt mhaith blianta.


Chun súil a choinneáil ar an méid seo ar fad tá seicliosta ag Seirbhís Taighde Pharlaimint na hEorpa de cheangaltais reachtaíochta agus an dul chun cinn atá ar siúl acu sa phróiseas cinnteoireachta. Déantar tograí a chodú de réir dathanna: dath uaine má cuireadh i gcrích iad, dath buí má rinneadh dul chun cinn éigin agus dath dearg i gcás nach ndearnadh dul chun cinn ar bith.


Má dhéantar sonraí a bhriseadh síos de réir réimsí beartais is léir gurb é an phríomhthosaíocht a bhí ag lucht déanta beartas le cúpla bliain anuas ná dul i ngleic leis an ngéarchéim eacnamaíoch. D'éirigh go maith le polasaithe eacnamaíochta, airgeadaíochta agus sóisialta a raibh baint acu leis an ngéarchéim. Bhí easpa dul chun cinn ann i gcás polasaithe a raibh baint acu leis an gcomhshaol nó le gnóthaí eachtracha. Is minic a chuirtear moill ar thograí de bharr easaontais idir bhallstáit.


Caith súil ar sheicliosta Sheirbhís Taighde na Parlaiminte nó cliceáil anseo chun an tuarascáil iomlán a léamh.