An tseachtain seo sa Pharlaimint 

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

10-14 Deireadh Fómhair 2016  

Tar éis an tseisiúin iomlánaigh in Strasbourg an tseachtain seo caite beidh feisirí ar ais sa Bhruiséil an tseachtain seo áit a mbeidh cruinnithe na gcoistí ar siúl. Déanfaidh feisirí an Comhaontú Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála idir AE agus Ceanada a phlé. Cuirfear tograí maidir le feachtais bhréagaisnéise, lotnaidí plandaí, agus gáinneáil ar fhiadhúlra chun vóta. Caithfidh feisirí an choiste um bhuiséid vóta ar bhuiséad 2017, agus fógrófar na hiarrthóirí do Dhuais Sakharov 2016 freisin.

Ar an gCéadaoin caithfidh feisirí an choiste um bhuiséid vóta ar a sheasamh i gcomhair bhuiséad an Aontais don bhliain 2017. Tá maoiniú á éileamh ag feisirí chun dul i ngleic leis an ngéarchéim imirce, agus chun borradh a chur faoin bhfás geilleagrach agus faoin bhfostaíocht i measc an aosa óig. Tá siad ag iarraidh freisin go méadófar caiteachas ar thaighde agus ar thograí bonneagair.


Ar an Déardaoin cuirfear pleananna chun vóta sa choiste um thionsclaíocht i ndáil le comhar na mballstát a neartú i gcás géarchéim gáis.


Beidh feisirí an choiste um ghnóthaí eachtracha ag vótáil ar an Luan ar mholtaí chun dul i ngleic le feachtais bhréagaisnéise a bhíonn ar siúl ag tíortha ar nós na Rúise nó ag gníomhaithe neamhstáit ar nós an Stáit Ioslamaigh. Tá moltaí ann faoi fheachtais múscailte feasachta mar shampla.


Tháinig deireadh i Lúnasa 2014 le comhchainteanna idir an Aontas Eorpach agus Ceanada i ndáil le Comhaontú Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála (CETA). Leis an gcomhaontú seo bainfear os cionn 99% de na taraifí allmhairithe i gCeanada agus san Aontas Eorpach. I gcruinniú ar an gCéadaoin déanfaidh feisirí buntáistí agus míbhuntáistí an chomhaontaithe a phlé le feirmeoirí, le gnólachtaí agus le hionadaithe na gceardchumann. Ní bheidh comhaontú CETA in ann teacht i bhfeidhm gan ceadú na Parlaiminte a fháil.


Caithfidh feisirí an choiste talmhaíochta vóta ar an Déardaoin ar rialacha nua chun srian a chur le lotnaidí plandaí ar nós Xylella Fastidiosa. Cuirfear moltaí an choiste um an gcomhshaol chun vóta maidir le géarú a dhéanamh ar an gcomhrac i gcoinne gáinneála ar fhiadhúlra.


Duaiseanna


Agus Duais LUX na Parlaiminte deich mbliana ar an bhfód, beidh roinnt ócáidí speisialta ar siúl sa Bhruiséil agus ar fud na hEorpa ar an Luan. Cuirfear tús le héisteacht phoiblí sa choiste parlaiminteach um chultúr ag 17.00 (Am Lár na hEorpa) faoi ról chineama na hEorpa sa todhchaí. Beidh an stiúrthóir Sasanach mór le rá Ken Loach i láthair.


Beidh buaiteoirí Dhuais Charlemagne um an Óige sa Pharlaimint ar an Luan agus an Máirt áit a mbeidh deis acu bualadh le feisirí an choiste um chultúr agus leis an Uachtarán Martin Schulz. Bronntar an Duais gach bliain ar na tionscadail is cruthaithí agus is nuálaí a dhéanann Eorpaigh óga in aois 16-30 lena gcuirtear comhthuiscint Eorpach agus idirnáisiúnta chun cinn.


Dámhtar Duais Sakharov na Parlaiminte do dhaoine aonair atá tar éis cur go mór leis an troid ar son chearta an duine ar fud na cruinne. Ar an Máirt déanfar gearrliosta de thriúr iarrthóirí a bheidh san iomaíocht do Dhuais Sakharov na bliana seo a fhógairt tar éis vóta sna coistí um ghnóthaí eachtracha agus um fhorbairt.


Bronntar Duais an tSaoránaigh Eorpaigh go bliantúil agus tá sí ceaptha bheith ina gradam maidir le héacht eisceachtúil a léiríonn dúthracht maidir le comhthuiscint níos fearr agus comhtháthú níos dlúithe idir saoránaigh na mballstát a chur chun cinn. Beidh searmanas bronnta 2016 ar siúl sa Pharlaimint ar an gCéadaoin.


Cliceáil anseo chun an nuacht is déanaí ó sheirbhís preasa na Parlaiminte a fháil.