Comhdháil ardleibhéil: iomaíochas an tionscail turasóireachta 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Tá áthas ar Uachtarán na Parlaiminte Antonio Tajani comhdháil ardleibhéil a fhógairt a phléifidh cur chuige Eorpach chun cur le hiomaíochas an tionscail turasóireachta.

Tionólfar comhdháil faoin turasóireacht sa Pharlaimint an 27 Meán Fómhair  

Agus Lá Idirnáisiúnta na Turasóireachta ar siúl an 27 Meán Fómhair, tionólfar comhdháil sa Pharlaimint chun iomaíochas an tionscail turasóireachta a phlé. Cuirfear tús leis an gcomhdháil ardleibhéil i bhfoirgnimh na Parlaiminte sa Bhruiséil ag 14.30, Am Lár na hEorpa. Déanfaidh Uachtarán Pharlaimint na hEorpa Antonio Tajani an ócáid a oscailt. Beidh cathaoirligh na gcoistí parlaiminteacha lena mbaineann i láthair chomh maith le feisirí Eorpacha eile, ionadaithe sinsearacha ón mBanc Eorpach Infheistíochta agus príomh-gheallsealbhóirí eile.

 

Féachfaidh an chomhdháil ar an earnáil turasóireachta agus ar na réimsí seo a leanas go príomha:

 

Thug 582 mhilliún turasóir cuairt ar an Aontas Eorpach sa bhliain 2014 agus is í an Eoraip príomhcheann scríbe turasóireachta an domhain. Rannchuidíonn an turasóireacht le breis is 5% d'olltáirgeacht intíre an Aontais. Tá dúshláin mhóra roimh earnáil na turasóireachta áfach: tionchar na hearnála ar an gcomhshaol agus ar an saol áitiúil, coinníollacha oibre neamhchinnte, agus borradh faoin iomaíocht ó thíortha neamh-AE.

 

Beoshruth den chomhdháil ar fáil trí chliceáil anseo.