Tréimhsí oiliúna: an Pharlaimint ag glacadh le hiarratais go dtí an 30 Meitheamh 

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

Cuir iarratas isteach faoin 30 Meitheamh 2020!  

Fonn ort aithne níos fearr a chur ar Pharlaimint na hEorpa agus obair a dhéanamh i gcomhshaol ilchultúrtha, ilteangach? Cuireann an Pharlaimint neart cineálacha tréimhsí oiliúna ar fáil.

Is fóram tábhachtach í Parlaimint na hEorpa don díospóireacht pholaitiúil agus don chinnteoireacht ar leibhéal an Aontais Eorpaigh. Toghann vótálaithe i ngach ballstát feisirí de Pharlaimint na hEorpa go díreach chun ionadaíocht a dhéanamh ar leasanna daoine maidir le reachtóireacht AE agus lena chinntiú go bhfuil institiúidí eile an Aontais ag feidhmiú go daonlathach.


Chun deiseanna gairmoiliúna agus deiseanna foghlama faoi céard í Parlaimint na hEorpa agus cad a dhéanann sí a sholáthar, tairgeann an Pharlaimint tréimhsí oiliúna laistigh dá rúnaíocht. Cúig mhí a mhaireann na sealanna oiliúna.


Chun cur isteach ar thréimhse oiliúna sa Pharlaimint, caithfear 18 mbliana a bheith slánaithe agat agus ní mór dioplóma ar leibhéal ollscoile a bheith agat.

Maidir le hiarratasóirí ar sheal oiliúna sa Pharlaimint 
  • ní mór dóibh a bheith 18+ 
  • ní mór dioplóma/dioplómaí ar leibhéal ollscoile a bheith acu 
  • ní fhéadfaidh siad obair a bheith déanta cheana acu ar feadh tréimhse is mó ná dhá mhí i ndiaidh a chéile in institiúid nó comhlacht de chuid AE 
  • ní fhéadfaidh siad cuairt acadúil shóisearach nó shinsearach a bheith déanta acu sna sé mhí roimh thús an tseala oiliúna. 

Chun cur isteach ar sheal oiliúna sa Pharlaimint, cuir iarratas isteach, le do thoil, ar ár bpríomhleathanach le haghaidh tairiscintí oiliúna. Cuirfear tús le tréimhse an iarratais an 1 Meitheamh agus is é an spriocdháta ná an 30 Meitheamh.


Beidh an tréimhse oiliúna ar siúl an 1 Deireadh Fómhair 2020 go dtí an 28 Feabhra 2021.