Súil siar ar an gcéad seisiún iomlánach den Pharlaimint úrthofa 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Tionóladh an chéad seisiún iomlánach den Pharlaimint nua in Strasbourg an 2-4 Iúil. Toghadh David Sassoli mar Uachtarán nua na Parlaiminte.

Sa dara ballóid den vótáil, toghadh an tIodálach David Sassoli mar Uachtarán Pharlaimint na hEorpa an 3 Iúil. Ag labhairt dó roimh an nós imeachta toghcháin in Strasbourg, chuir Sassoli in iúl gur chaith an-chuid toghthóirí vóta don chéad uair sna toghcháin Eorpacha i mí na Bealtaine: “Tá siad tar éis mandáid a thabhairt dúinn, mar creideann siad san institiúid seo, creideann siad sa daonlathas agus i dtoghcháin shaora. Níor cheart dúinn iad a ligean síos.” Ceapadh David Sassoli mar Uachtarán ar feadh dhá bhliain go leith, go dtí Eanáir 2022.

Thogh feisirí Eorpacha 14 leas-uachtarán na Parlaiminte chomh maith. Atoghadh Mairead McGuinness mar Chéad Leas-Uachtarán. Féadfaidh an t-uachtarán aon dualgais, amhail ionadaíocht a dhéanamh thar ceann na Parlaiminte ag searmanais shonracha nó i leith gníomhartha sonracha, a tharmligean chuig na leas-uachtaráin.


Toghadh cúigear caestóirí chomh maith. Tá Coláiste na gCaestóirí freagrach as ábhair riaracháin agus airgeadais a bhaineann leis na feisirí Eorpacha.

Chomh maith leis sin, rinne feisirí cinneadh an 3 Iúil ar chomhdhéanamh uimhriúil na gcoistí parlaiminteacha. Is sna grúpaí polaitiúla a rinneadh cinneadh maidir leis na hainmniúcháin do na coistí, agus rinneadh na hainmniúcháin sin a fhógairt le linn an tseisiúin iomlánaigh.


Ag díospóireacht an 4 Iúil, rinne feisirí plé ar chonclúidí na Comhairle Eorpaí tar éis na gcruinnithe mullaigh sa Bhruiséil an 20-21 Meitheamh agus an 30 Meitheamh. Bhí Uachtarán na Comhairle Donald Tusk agus an Coimisnéir Maroš Šefčovič i láthair ag an díospóireacht.