Trí scannán sa bhabhta ceannais de Dhuais LUX na bliana seo 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Fógraíodh ainmneacha na scannán sa Róimh an 23 Iúil 2019  

Fógraíodh ainmneacha na scannán a bheidh san iomaíocht do Dhuais Scannánaíochta na Parlaiminte sa Róimh an 23 Iúil: Cold Case Hammarskjöld, El reino agus Gospod Postoi, imeto i’e Petrunija.

Bronnann Parlaimint na hEorpa Duais LUX ar na scannáin Eorpacha is fearr gach bliain agus is léiriú follasach í an duais ar a thiomanta atá an Pharlaimint don chineama agus don chultúr. Bhuaigh ‘Kona fer í stríð’, scannán de chuid an stiúrthóra Benedikt Erlingsson, duais na bliana seo caite.


Comórtas 2019


Tá Duais LUX ar an bhfód 13 bliana anois, agus ag preasócáid ag an bhféile scannánaíochta ‘Giornate degli autori’ an 23 Iúil, fógraíodh ainmneacha na scannán a bheidh san iomaíocht i gcomórtas 2019:


Cold Case Hammarskjöld – Mads Brügger (an Bheilg, an Danmhairg, an Iorua, an tSualainn)


El reino – Rodrigo Sorogoyen (an Fhrainc, an Spáinn)


Gospod Postoi, imeto i’e Petrunija – Teona Strugar Mitevska (an Bheilg, an Chróit, an Fhrainc, an Mhacadóin Thuaidh, an tSlóivéin).

Grafaic faisnéise: mar a rognaítear buaiteoir Dhuais LUX  

Cuirfear fotheidil ar na scannáin seo i 24 theanga an Aontais Eorpaigh agus mar chuid de Laethanta Scannáin LUX, déanfar iad a thaispeáint sna ballstáit uilig san fhómhar. Is iad feisirí Pharlaimint na hEorpa a dhéanfaidh an cinneadh faoin mbuaiteoir agus a bhronnfaidh an duais, rud a tharlóidh le linn an tseisiúin iomlánaigh an 27 Samhain 2019.


Duais LUX


Is í Duais LUX an duais chineama a bhronnann Parlaimint na hEorpa gach bliain. Baineann an Pharlaimint úsáid as Duais LUX chun tacú le héagsúlacht chultúrtha agus chun earnáil chineama na hEorpa a chur chun cinn. Cothaíonn an Duais díospóireacht phoiblí faoi luachanna agus faoi cheisteanna sóisialta ar fud na hEorpa agus cabhraíonn sí le scannáin Eorpacha lucht féachana níos mó a bhaint amach ná mar a bheadh acu murach í.