Tosaíochtaí na ngrúpaí parlaiminteacha: Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Tá seacht ngrúpa pholaitiúla i bParlaimint na hEorpa agus tá Páirtí an Phobail Eorpaigh ar an gceann is mó.

Tháinig thart ar 200 milliún Eorpach amach le vóta a chaitheamh sna toghcháin Eorpacha an 23-26 Bealtaine, an ráta vótála is airde le 25 bliana anuas. Thug na toghcháin deis do vótálaithe tionchar a imirt ar chúrsaí polaitíochta san Aontas Eorpach nuair a thogh siad feisirí Eorpacha chun seasamh ar son a leasa go ceann cúig bliana.


Tar éis na dtoghchán, tháinig na feisirí le chéile i bhfoirm grúpaí polaitiúla. Sna grúpaí sin, bíonn feisirí ó bhallstáit éagsúla bunaithe ar a gcleamhnachtaí polaitiúla. Chun go mbeadh stádas foirmiúil ag grúpa polaitiúil, ní mór go mbeadh ar a laghad 25 fheisire ann agus iadsan tofa in ar a laghad an ceathrú cuid de na ballstáit.


Páirtí an Phobail Eorpaigh


Le 182 suíochán, tá Páirtí an Phobail Eorpaigh ar an ngrúpa is mó sa Pharlaimint reatha. Tá an grúpa ionadaithe sa Pharlaimint ó bhí na chéad toghcháin Eorpacha ann siar in 1979. I dtoghcháin na Bealtaine, toghadh feisirí de chuid Pháirtí an Phobail Eorpaigh sna tíortha AE ar fad seachas an Eastóin agus an Ríocht Aontaithe.


Manfred Weber ón nGearmáin ina chathaoirleach ar an ngrúpa ón mbliain 2014. Dar leis: “Is sinne an páirtí ar mian leis rialú teorann docht daingean, le hullmhacht chun cabhrú le daoine a dteastaíonn ár gcabhair go géar uathu. Tá comhaontuithe trádála cothroma de dhíth orainn, mar sin tá gné dhomhanda tábhachtach againn. Agus an tríú gné: is mian linn poist a chruthú san Aontas Eorpach mar ní todhchaí go poist go háirithe i gcás daoine óga.”


Tá Fine Gael ar cheann de bhunaitheoirí Pháirtí an Phobail Eorpaigh, agus tá an feisire Éireannach Mairead McGuinness ar cheann le leas-chathaoirligh an ghrúpa. Is baill de Pháirtí an Phobail Eorpaigh iad cúigear de 14 leas-uachtarán na Parlaiminte agus ochtar de chathaoirligh na gcoistí parlaiminteacha.