Tosaíochtaí na ngrúpaí parlaiminteacha: Sóisialaithe agus Daonlathaithe 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Ní eagraítear feisirí Eorpacha de réir náisiúntachta, ach de réir cleamhnachta polaitiúla. Is iad na Sóisialaithe agus Daonlathaithe an dara grúpa is mó sa Pharlaimint.

Tháinig thart ar 200 milliún Eorpach amach le vóta a chaitheamh sna toghcháin Eorpacha an 23-26 Bealtaine, an ráta vótála is airde le 25 bliana anuas. Thug na toghcháin deis do vótálaithe tionchar a imirt ar chúrsaí polaitíochta san Aontas Eorpach nuair a thogh siad feisirí Eorpacha chun seasamh ar son a leasa go ceann cúig bliana.


Tar éis na dtoghchán, tháinig na feisirí le chéile i bhfoirm grúpaí polaitiúla. Sna grúpaí sin, bíonn feisirí ó bhallstáit éagsúla bunaithe ar a gcleamhnachtaí polaitiúla. Chun go mbeadh stádas foirmiúil ag grúpa polaitiúil, ní mór go mbeadh ar a laghad 25 fheisire ann agus iadsan tofa in ar a laghad an ceathrú cuid de na ballstáit.


Is é Aontas Forchéimnitheach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe, ar a dtugtar S&D go minic, grúpa parlaiminteach Pháirtí na Sóisialaithe Eorpacha. Tá sé ionadaithe sa Pharlaimint ó bhí na chéad toghcháin Eorpacha ann siar in 1979 agus sa Pharlaimint reatha, le 152 fheisire, is é an dara grúpa parlaiminteach is mó é.


I dtoghcháin 2019, toghadh feisirí de chuid na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe sna tíortha AE ar fad taobh amuigh d’Éirinn agus den tSeicia. I Meitheamh 2019, toghadh an feisire Spáinneach Iratxe García Pérez ina cathaoirleach ar an ngrúpa. Tá sí ina feisire Eorpach ó 2004.


De réir Pérez, aontaíonn feisirí an ghrúpa le luachanna Eorpacha amhail dlúthpháirtíocht, éagsúlacht, ceartas agus caoinfhulaingt: “Ní aontóimid choíche leo siúd a tháinig chuig Parlaimint na hEorpa chun an tionscadal Eorpach a scriosadh. Le fórsaí polaitiúla forchéimnitheacha eile agus leo siúd atá i bhfabhar na hEorpa, is gá dúinn teacht ar comhthuiscint.”


Is baill de ghrúpa na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe iad triúr de 14 leas-uachtarán na Parlaiminte agus ceathrar de chathaoirligh na gcoistí parlaiminteacha.