Tosaíochtaí na ngrúpaí parlaiminteacha: Coimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Is grúpa coimeádach i bParlaimint na hEorpa é an Grúpa do Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa.

Tháinig thart ar 200 milliún Eorpach amach le vóta a chaitheamh sna toghcháin Eorpacha an 23-26 Bealtaine, an ráta vótála is airde le 25 bliana anuas. Thug na toghcháin deis do vótálaithe tionchar a imirt ar chúrsaí polaitíochta san Aontas Eorpach nuair a thogh siad feisirí Eorpacha chun seasamh ar son a leasa go ceann cúig bliana.


Tar éis na dtoghchán, tháinig na feisirí le chéile i bhfoirm grúpaí polaitiúla. Sna grúpaí sin, bíonn feisirí ó bhallstáit éagsúla bunaithe ar a gcleamhnachtaí polaitiúla. Chun go mbeadh stádas foirmiúil ag grúpa polaitiúil, ní mór go mbeadh ar a laghad 25 fheisire ann agus iadsan tofa in ar a laghad an ceathrú cuid de na ballstáit.


Coimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa


Bunaíodh an grúpa sa bhliain 2009. Tá 62 fheisire Eorpach sa ghrúpa as 15 tír AE agus é ar an séú grúpa is mó i bParlaimint na hEorpa. Is iad comhchathaoirligh Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa ná Ryszard Legutko agus Raffaele Fitto.


Ag labhairt dó faoi sheasamh an ghrúpa, dúirt an tUasal Fitto: “Is grúpa é ár ngrúpa de Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa a bhfuil a bhunluachanna leagtha amach i nDearbhú Phrág againn. Cuimsíonn sé cosaint teaghlaigh, an saormhargadh, urraim do cheannasacht náisiúnta.”


Is baill den ghrúpa iad beirt de chathaoirligh na gcoistí parlaiminteacha.