Tosaíochtaí na ngrúpaí parlaiminteacha: an Chlé Aontaithe Eorpach - an Chlé Ghlas Nordach 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Suíonn feisirí Pharlaimint na hEorpa i ngrúpaí polaitiúla. Is í an Chlé Aontaithe Eorpach - an Chlé Ghlas Nordach an grúpa is lú sa Pharlaimint reatha.

Tháinig thart ar 200 milliún Eorpach amach le vóta a chaitheamh sna toghcháin Eorpacha an 23-26 Bealtaine, an ráta vótála is airde le 25 bliana anuas. Thug na toghcháin deis do vótálaithe tionchar a imirt ar chúrsaí polaitíochta san Aontas Eorpach nuair a thogh siad feisirí Eorpacha chun seasamh ar son a leasa go ceann cúig bliana.


Tar éis na dtoghchán, tháinig na feisirí le chéile i bhfoirm grúpaí polaitiúla. Sna grúpaí sin, bíonn feisirí ó bhallstáit éagsúla bunaithe ar a gcleamhnachtaí polaitiúla. Chun go mbeadh stádas foirmiúil ag grúpa polaitiúil, ní mór go mbeadh ar a laghad 25 fheisire ann agus iadsan tofa in ar a laghad an ceathrú cuid de na ballstáit.


An Chlé Aontaithe Eorpach - an Chlé Ghlas Nordach


Bunaíodh an Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach (nó GUE/NGL mar leagan giorraithe) siar sa bhliain 1995. Grúpa polaitiúil na heite clé is ea é agus tá sé comhdhéanta de pháirtithe sóisialacha agus cumannacha na hEorpa. Tá an feisire Francach Manon Aubry agus an feisire Gearmánach Martin Schirdewan mar chomhchathaoirligh air.


Le 41 feisire, tá sé ar an ngrúpa is lú i bParlaimint na hEorpa. Suíonn feisirí Shinn Féin sa ghrúpa mar aon leis na feisirí neamhspleácha Luke ‘Ming’ Flanagan, Clare Daly agus Mick Wallace. Tá leath de bhallstáit an Aontais ionadaithe sa ghrúpa agus is as an bhFrainc, an nGearmáin, an Spáinn, an Ghréig, an Phortaingéil agus Éirinn an chuid is mó d’fheisirí GUE/NGL.


Dar leis an Uasal Schirdewan, seasann GUE/NGL “don chomhionannas sóisialta, do bheartas síochána, do bheartas cóirthrádála agus do chearta daonnúla an duine”. Dúirt sé: “Áirithímid ceartas cánach, a fhágann nach mór do chuideachtaí agus lucht an rachmais a gcion féin den cháin a íoc, agus troidimid ar son leasanna an daonra oibre.”


Is baill de ghrúpa GUE/NGL iad duine de 14 leas-uachtarán na Parlaiminte agus duine de chathaoirligh na gcoistí parlaiminteacha.