An tseachtain seo sa Pharlaimint: Christine Lagarde, sceimhlitheoireacht, uachtaránacht na Fionlainne 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

2-6 Meán Fómhair 2019  

Sa Pharlaimint an tseachtain seo, beidh deis ag feisirí Eorpacha measúnú a dhéanamh ar oiriúnacht Christine Lagarde d’uachtaránacht an Bhainc Ceannais Eorpaigh.

Tiocfaidh uachtarán ainmnithe an Bhainc Ceannais Eorpaigh Christine Lagarde os comhair an choiste um gnóthaí eacnamaíochta agus airgeadaíochta an 4 Meán Fómhair. Tar éis na héisteachta caithfidh feisirí an choiste vóta ar iarrthóireacht Lagarde agus cibé ar cheart don Pharlaimint tacú léi. Déanann an Chomhairle Eorpach uachtaráin an Bhainc Ceannais Eorpaigh a ainmniú ar feadh téarma neamh-inathnuaite ocht mbliana, ach caithfear dul i gcomhairle leis an bParlaimint roimhe sin.


Tar éis don Fhionlainn glacadh le huachtaránacht na Comhairle an 1 Iúil, tiocfaidh airí rialtais ón tír os comhair choistí na Parlaiminte chun tosaíochtaí na tíre don uachtaránacht a phlé. An 6 Meán Fómhair, beidh cruinniú ag an Uachtarán David Sassoli agus ag ceannairí ghrúpaí polaitiúla na Parlaiminte le rialtas na Fionlainne in Heilsincí.


I rith na seachtaine, déanfaidh coistí parlaiminteacha plé agus vótáil ar a seasamh ar bhuiséad an Aontais don bhliain seo chugainn. Ag an seisiún iomlánach i mí Dheireadh Fómhair, caithfidh feisirí Eorpach vóta ar sheasamh na Parlaiminte ar an mbuiséad.


Sa choiste um shaoirsí sibhialta déanfar plé an 4 Meán Fómhair ar an gcomhrac i gcoinne drugaí agus na sceimhlitheoireachta. Beidh ionadaithe gníomhaireachtaí amhail Europol, an Lárionad Monatóireachta Eorpach um Dhrugaí agus Andúil i nDrugaí, agus Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha i láthair.


Tar éis drochaimsire agus tuilte san Iodáil, san Ostair agus sa Rómáin anuraidh, caithfidh feisirí an choiste um an mbuiséad vóta an 3 Meán Fómhair ar mhaoiniú €293.5 milliún ón gCiste Dlúthpháirtíochta chun cabhrú leis na réigiúin a buaileadh.