Laura Codruţa Kövesi an chéad duine a cheapfar mar Phríomh-Ionchúisitheoir Eorpach 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Laura Codruta Kövesi © CC-BY Flickr/usembassyromania  

I vóta an 16 Deireadh Fómhair 2019, rinne Comhdháil na nUachtarán ceapachán Laura Codruţa Kövesi mar Phríomh-Ionchúisitheoir Eorpach a dheimhniú go foirmiúil.

Le vóta Chomhdháil na nUachtarán, tá deireadh leis an bpróiseas ceapacháin agus cuirfidh Kövesi tús lena téarma oifige an bhliain seo chugainn. Is de bhunadh na Rómáine í agus mar Phríomh-Ionchúisitheoir Eorpach is ise a dhéanfaidh obair Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh a stiúradh.


Táthar ag súil leis go mbeidh an Oifig faoi lán seoil roimh dheireadh 2020 agus beidh de chúram uirthi coireanna i gcoinne leasanna airgeadais an Aontais a imscrúdú, mar shampla calaois CBL trasteorann, sciúradh airgid agus caimiléireacht.


Tá 22 bhallstát rannpháirteach san Oifig. Beidh sé de cheart ag tíortha eile AE (Éire, an Danmhairg, an Pholainn, an tSualainn agus an Ungáir) a bheith rannpháirteach tráth ar bith is mian leo sin. Is i Lucsamburg a bheidh an Oifig bunaithe.


Ba i Kövesi iarrthóir tosaíochta na Parlaimint ach go dtí le déanaí bhí an Chomhairle ag tacú le hiarrthóir eile. Chomh fada siar leis an mbliain 2014, tá sé curtha in iúl ag feisirí Eorpacha gur chóir oifig ionchúisitheora a bhunú ar leibhéal AE. Ceadaíodh bunú na hOifige i mí Dheireadh Fómhair 2017. De réir thuarascáil an Choimisiúin Eorpaigh, sa bhliain 2017 rinneadh €467.1 milliún ó bhuiséad AE a úsáid go calaoiseach.