Ar chlár oibre na bhfeisirí ag an dara seisiún iomlánach de mhí Dheireadh Fómhair 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Tiocfaidh an Pharlaimint le chéile in Strasbourg arís an 21-24 Deireadh Fómhair. Déanfar plé ar na forbairtí is déanaí ó thaobh Brexit de.

Tar éis thoradh an vóta i dTeach na dTeachtaí i Londain ag an deireadh seachtaine, pléifear staid na himeartha maidir le himeacht na Ríochta Aontaithe ón Aontas. Pléifear conclúidí chruinniú mullaigh na Comhairle le linn díospóireachta an 22 Deireadh Fómhair. Ag an gcruinniú mullaigh, rinne ceannairí rialtais an Aontais plé ar Brexit, an creat airgeadais ilbhliantúil, an chéad timthriall institiúideach eile agus athrú aeráide.


Déanfaidh feisirí athbhreithniú ar uachtaránacht Jean-Claude Juncker ar an gCoimisiún Eorpach. Meastar go gcuirfidh Ursula von der Leyen agus coláiste nua na gcoimisinéirí tús lena dtréimhse oifige an 1 Nollaig.


Déanfar plé an 22 Deireadh Fómhair ar bhuiséad an Aontais don bhliain 2020. Cuirfear rún ar an ábhar chun vóta an lá dár gcionn.


Pléifear chomh maith reachtaíocht a chuirfeadh iallach ar chuideachtaí ilnáisiúnta faisnéis a fhoilsiú maidir leis an gcáin a íocann siad i ngach tír. Cuirfear rún ar an ábhar chun vóta an 24 Deireadh Fómhair.


I ndíospóireacht iomlánach an 23 Deireadh Fómhair, pléifear gníomhaíocht mhíleata na Tuirce in oirthuaisceart na Siria. Caithfidh feisirí Eorpacha vóta ar rún ar an ábhar an 24 Deireadh Fómhair.


Tionólfar díospóireacht an 21 Deireadh Fómhair chun plé a dhéanamh ar iarmhairtí fhéimheacht ghrúpa Thomas Cook ar earnálacha na turasóireachta, an aeriompair agus an iompair bóthair.


Ag a gcruinniú an tseachtain seo caite, rinne ceannairí rialtais AE cinneadh gan cainteanna aontachais a oscailt leis an Macadóin Thuaidh agus leis an Albáin. Pléifear an cinneadh sin in Strasbourg an 23 Deireadh Fómhair.


Fógróidh Uachtarán na Parlaiminte David Sassoli buaiteoir Dhuais Sakharov na Parlaiminte an 24 Deireadh Fómhair. Sa bhabhta ceannais i mbliana tá The Restorers, grúpa mac léinn ón gCéinia; Marielle Franco, Raoni Metuktire agus Claudelice Silva dos Santos; agus Ilham Tohti, eacnamaí Uigiúrach a bhíonn ag troid ar son mhionlach na nUigiúrach sa tSín.