Súil siar ar sheisiún iomlánach mhí Dheireadh Fómhair 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Céard a bhí ar chlár oibre na bhfeisirí ag an seisiún iomlánach in Strasbourg an 20-24 Deireadh Fómhair? Caith súil ar an alt thíos chun tuilleadh a fhoghlaim.

Rinne feisirí plé an 22 Deireadh Fómhair ar an gcomhaontú athbhreithnithe um tharraingt siar a thángthas air leis an Ríocht Aontaithe an tseachtain seo caite. Chuir an coiste um ghnóthaí bunreachtúla tús cheana féin leis a chuid oibre chun mionscrúdú a dhéanamh ar an margadh, ach chuir an chuid is mó d’fheisirí Eorpacha in iúl nár cheart do Pharlaimint na hEorpa vóta a chaitheamh ar an gcomhaontú Brexit go dtí go mbeidh próiseas faofa pharlaimint na Ríochta Aontaithe tagtha chun clabhsúir.


Rinneadh plé an 22 Deireadh Fómhair chomh maith ar bhuiséad an Aontais don bhliain 2020. I rún ar an ábhar a cuireadh chun vóta an lá dár gcionn, d’éiligh feisirí go gcuirfí €2 billiún breise ar fáil chun an ghéarchéim aeráide a chomhrac.


I ndíospóireacht iomlánach an 23 Deireadh Fómhair, rinneadh plé ar ghníomhaíocht mhíleata na Tuirce in oirthuaisceart na Siria. I rún an lá dar gcionn, chuir feisirí Eorpacha in iúl go raibh dlí idirnáisiúnta a shárú ag rialtas Erdoğan agus gur cheart don tír a cuid fórsaí ar fad a aistarraingt ón tSiria.


Ag cruinniú an 24 Deireadh Fómhair, roghnaigh Comhdháil na nUachtarán Ilham Tohti mar bhuaiteoir Dhuais Sakharov na Parlaiminte don bhliain 2019. Tá Comhdháil na nUachtarán comhdhéanta d'Uachtarán Pharlaimint na hEorpa agus de chathaoirligh na ngrúpaí polaitiúla. Eacnamaí is ea Tohti a mbíonn an fód á sheasamh aige ar son chearta Uigiúraigh na Síne. Bronnfar an Duais air ag searmanas sa Pharlaimint an 18 Nollaig.


I ndíospóireacht an 22 Deireadh Fómhair, rinne feisirí Eorpacha athbhreithniú ar uachtaránacht Jean-Claude Juncker ar an gCoimisiún Eorpach. Thug siad moladh dó as a chuid oibre chun aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim airgeadais agus ar an ngéarchéim imirce agus chun dul i ngleic le hiarmhairtí an reifrinn Brexit sa Ríocht Aontaithe. Chuir siad in iúl, áfach, nár leor an dul chun cinn a rinneadh ó thaobh athrú aeráide, chosaint an chomhshaoil agus chosaint sceithirí de.


Cháin feisirí cinneadh na Comhairle Eorpaí le déanaí gan cainteanna aontachais a oscailt leis an Macadóin Thuaidh agus leis an Albáin. I vóta an 24 Deireadh Fómhair, chuir feisirí in iúl go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta ag an dá thír le roinnt blianta anuas agus go bhfuil na critéir comhlíonta acu chun tús a chur le cainteanna aontachais.


I rún an 24 Deireadh Fómhair, d’iarr feisirí ar bhallstáit an Aontais iallach a chur ar chuideachtaí ilnáisiúnta faisnéis a fhoilsiú maidir leis an gcáin a íocann siad i ngach tír.


Tionóladh díospóireacht an 21 Deireadh Fómhair chun plé a dhéanamh ar iarmhairtí fhéimheacht ghrúpa Thomas Cook ar earnálacha na turasóireachta, an aeriompair agus an iompair bóthair. Thug feisirí Eorpacha le fios go bhfuil gá le bearta chun an tionchar eacnamaíoch a laghdú agus chun tomhaltóirí a chosaint ar bhealach níos fearr.