Uachtaránacht Chomhairle AE ag an gCróit den chéad uair: tuairimí na bhfeisirí 

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

Is ag an gCróit atá an uachtaránacht rothlach idir an 1 Eanáir agus an 31 Iúil 2020  

Ghlac an Chróit le huachtaránacht na Comhairle an 1 Eanáir. Tionólfar díospóireacht iomlánach an 14 Eanáir faoin uachtaránacht; roinn feisirí a dtuairimí faoi thosaíochtaí na tíre linn.

Déanfar tosaíochtaí na Cróite don uachtaránacht a phlé le linn díospóireachta sa Pharlaimint in Strasbourg an 14 Eanáir ó 09.00 CET. Beidh príomh-aire na tíre Andrej Plenković i láthair. Leagfar béim i rith na huachtaránachta ar fhorbairt inbhuanaithe, geilleagar líonraithe, cúrsaí sábháilteachta agus ceannaireacht na hEorpa.


Rothlaíonn uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh ó bhallstát amháin go ceann eile gach sé mhí. I rith na tréimhse sé mhí sin, bíonn an uachtaránacht ina cathaoirleach ar chruinnithe ar gach leibhéal sa Chomhairle. Beidh uachtaránacht na Comhairle ag an gCróit i rith tréimhse ghnóthach, le himeacht na Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach agus leis an idirbheartaíocht ar an gcreat airgeadais ilbhliantúil don tréimhse 2021-2027.


Karlo Ressler (Páirtí an Phobail Eorpaigh)


“Leanfaidh an Chróit d’aghaidh a thabhairt ar cheist na Breatimeachta, agus beidh sí i gceannas ar an idirbheartaíocht ar an mbuiséad don seacht mbliana amach romhainn. Ceann de na hócáidí tábhachtacha a bheidh ann ná an cruinniú mullaigh i Ságrab, áit a mbeidh béim ar pheirspictíocht Eorpach thíortha oirdheisceart na hEorpa.”


Biljana Borzan (Sóisialaithe agus Daonlathaithe)


“Tá súil agam go n-éireoidh leis an idirbheartaíocht ar an gcreat airgeadais ilbhliantúil mar braitheann cur i bhfeidhm na gclár agus na bpolasaithe a vótáil saoránaigh ar a son sna toghcháin Eorpacha ar thoradh na hidirbheartaíochta sin.”


Valter Flego (Renew Europe)


“Ni mór don Chróit bheith ina headránaí neodrach, agus comhar rathúil agus cur i bhfeidhm leanúnach chlár an Aontais Eorpaigh a áirithiú.”


Ruža Tomašić (Coimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa)


“Maidir leis an doiciméad is tábhachtaí ón téarma deireanach - an tuarascáil maidir leis an bplean ilbhliantúil i gcomhair stoc éisc san Aidriadach - ní raibh dul chun cinn ar bith ann sa Chomhairle go fóill. Tá súil agam go n-athrófar sin i rith uachtaránacht na Cróite.”