Oifig idirchaidrimh na Parlaiminte in Éirinn 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Is iad Strasbourg, an Bhruiséil agus Lucsamburg “áiteanna oibre” na Parlaiminte ach tá láithreacht againn i ngach ceann de phríomhchathracha an Aontais - Baile Átha Cliath san áireamh!

An dalta scoile thú le dúil ar leith agat i gcúrsaí an Aontais Eorpaigh? Nó múinteoir a bhfuil faisnéis á lorg agat chun do chuid ranganna a ullmhú? Nó b’fhéidir gur gníomhaí tiomanta ar son na haeráide atá ionat? D’fhéadfadh oifig idirchaidrimh na Parlaiminte i mBaile Átha Cliath - agus i gcathracha eile - cabhrú leat!


oifigí ag Parlaimint na hEorpa i ngach príomhchathair san Aontas Eorpach chomh maith le hoifigí réigiúnacha i gcathracha amhail Marseille, Milano agus München. Tá oifig idirchaidrimh ar fáil in Washington, D.C. chomh maith.


Fónann na hoifigí seo mar phointe teagmhála idir saoránaigh an Aontais (tusa!) agus an institiúid dhírthofa a dhéanann ionadaíocht ort. Bíonn díospóireachtaí, imeachtaí agus feachtais faisnéise ag na hoifigí idirchaidrimh faoin bParlaimint agus obair an Aontais, agus tá sé mar sprioc deiridh acu a áirithiú go bhfuil tuiscint sách maith ag na saoránaigh ar thábhacht na Parlaiminte chun dul amach agus páirt a ghlacadh i bpróiseas daonlathach an Aontais Eorpaigh.


An Pharlaimint in Éirinn


oifig idirchaidrimh na Parlaiminte in Éirinn lonnaithe in Áras an Aontais Eorpaigh ar Shráid an Mhóta Íochtarach i gcroílár na príomhchathrach. Téann foireann oifig na Parlaiminte i mBaile Átha Cliath i dteagmháil leis an bpobal in Éirinn agus cuireann siad eolas ar fáil maidir lena bhfuil i gceist leis an bParlaimint, le cad a dhéanann sí agus cad dó a sheasann sí. Chomh maith leis sin, cuireann an fhoireann cúnamh ar fáil do na meáin agus tugann siad tacaíocht d’fheisirí Eorpacha.

Oifig Idirchaidrimh Pharlaimint na hEorpa in Éirinn 
  • Áras an Aontais Eorpaigh, 12-14 Sráid an Mhóta Íochtarach, Baile Átha Cliath D02 W710  
  • +353 1 605 79 00 
  • epdublin@europarl.europa.eu  

Tá oifig na Parlaiminte in Éirinn ar fáil ar Facebook, Twitter, Instagram agus YouTube. Tá cuntas Twitter ar leith ann chomh maith le faisnéis maidir leis na seirbhísí a chuireann an oifig ar fáil do dhaltaí scoile, do mhac léinn agus do mhúinteoirí. Más mian leat tuilleadh eolais a fháil trí mheán na Gaeilge faoi obair na Parlaiminte in Éirinn, is féidir leat an cuntas Twitter seo a leanúint.


An Pharlaimint agus an t-aos óg


Oibríonn an Pharlaimint - agus oifigí na Parlaiminte sna ballstáit - le múinteoirí agus le heagraíochtaí acadúla agus cuireann sí acmhainní oideachais ar fáil:

  • Seoladh EPAS (clár ambasadóra do mheánscoileanna in Éirinn) siar sa bhliain 2015 agus tá níos mó ná 70 scoil ar fud na tíre páirteach ann faoi láthair. Ar leibhéal AE, i mí Dheireadh Fómhair 2019, bhí thart ar 3,400 múinteoirí agus níos mó ná 21,000 daltaí páirteach sa chlár. Is féidir tuilleadh a fhoghlaim faoin gclár in Éirinn trí ríomhphost a chur chuig youth-epdublin@ep.europa.eu.
  • Leis an gclár Euroscola, tugtar deis do dhaltaí idir 16-18 mbliana d’aois agus dá múinteoirí blaiseadh a fháil ar shaol feisire sa Pharlaimint in Strasbourg ar feadh lae. Tá tuilleadh faisnéise faoin gclár le fáil trí chliceáil anseo.
  • Tugann an Cruinniú Eorpach um an Óige (EYE) na mílte Eorpach in aois 16 go 30 le chéile in Strasbourg chun a gcuid tuairimí maidir le todhchaí na hEorpa a roinnt le feisirí Eorpacha agus lucht cinnteoireachta i gcoitinne. Tionólfar an chéad EYE eile in Strasbourg an 29-30 Bealtaine 2020.
Tá oifigí ag an bParlaimint i ngach ceann de phríomhchathracha an Aontais  

Bíodh deis labhartha agat

Ghlac na céadta míle duine páirt in imeachtaí i rith 2019 chun an scéal a scaipeadh faoi na toghcháin Eorpacha. Tá an pobal seo fós beo beathach: is féidir leatsa bheith páirteach ann chomh maith ag lechéile.eu! Tugann oifigí na Parlaiminte sna ballstáit cúnamh ar fáil do rannpháirtithe lechéile.eu agus cuireann siad traenálacha ar fáil ar líne agus as líne.