Ar chlár oibre na bhfeisirí ag an gcéad sheisiún iomlánach den bhliain úr 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Tionólfar an seisiún iomlánach an 13-16 Eanáir 2020  

Tiocfaidh an Pharlaimint le chéile in Strasbourg an 13-16 Eanáir 2020. Pléifear bearta aeráide an Aontais agus vótálfaidh feisirí ar rún maidir le cearta shaoránaigh AE sa Ríocht Aontaithe.

Tar éis don Choimisiún Eorpach plean a fhógairt chun a chinntiú go mbeidh an Eoraip ar an gcéad mhór-roinn aeráidneodrach ar domhan faoi 2050, déanfaidh feisirí an Comhaontú Glas don Eoraip a phlé. Cuirfear rún ar an ábhar chun vóta an 15 Eanáir.


An lá roimhe sin, déanfaidh feisirí plé ar mholtaí an Choimisiúin i dtaca le hinfheistíocht phríobháideach agus phoiblí a spreagadh chun an t-aistriú glas a éascú. Pléifear freisin bearta airgeadais chun tacú le réigiúin agus le hearnálacha a mbeidh iarmhairtí ar leith ag an aistriú glas orthu.


Beidh Ardionadaí an Aontais Josep Borrell sa Pharlaimint an 14 Eanáir, déanfaidh feisirí Eorpacha é a cheistiú faoi na forbairtí is práinní thar sáile. I measc nithe eile pléifear cúrsaí san Iaráic agus san Iaráin, agus na forbairtí is déanaí sa Libia.


Agus an chuma ar an scéal go bhfágfaidh an Ríocht Aontaithe an tAontas Eorpach ag deireadh na míosa, caithfidh feisirí Eorpacha vóta an 15 Eanáir ar rún ina n-éilítear go ndéanfaí cearta shaoránaigh AE sa Ríocht Aontaithe a chosaint ar bhealach níos fearr.

Tionólfar comhdháil bhithéagsúlachta na Náisiún Aontaithe in Kunming na Síne i mí Dheireadh Fómhair. I vóta an 16 Eanáir, glacfaidh feisirí seasamh na Parlaiminte roimh an gcomhdháil.


Ghlac an Chróit le huachtaránacht na Comhairle ag tús na bliana. Déanfar tosaíochtaí na tíre don uachtaránacht a phlé le linn díospóireachta sa Pharlaimint an 14 Eanáir. Leagfar béim i rith na huachtaránachta ar fhorbairt inbhuanaithe, geilleagar líonraithe, cúrsaí sábháilteachta agus ceannaireacht na hEorpa.


Fógraíodh Comhdháil ar Thodhchaí na hEorpa anuraidh. Beidh an Pharlaimint, an Coimisiún agus an Chomhairle rannpháirteach sa chomhdháil agus meastar go leanfaidh sí ar aghaidh ar feadh dhá bhliain. I ndíospóireacht an 15 Eanáir, pléifear seasamh na Parlaiminte don chomhdháil.


Tabharfaidh Rí Abdullah II na hIordáine aitheasc sa Pharlaimint ag meán lae an 15 Eanáir.