An tseachtain seo sa Pharlaimint: Brexit, an coróinvíreas, iompar de bhóthar 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

8-12 Meitheamh 2020  

Caithfidh feisirí na gcoistí um ghnóthaí eachtracha agus um thrádáil vóta ar mholtaí maidir le todhchaí an chaidrimh leis an mBreatain. Cuirfear rialacha nua chun vota sa choiste um iompar.

Roimh vóta iomlánach ar an ábhar an tseachtain seo chugainn, caithfidh feisirí na gcoistí parlaiminteacha um ghnóthaí eachtracha agus um thrádáil vóta an 12 Meitheamh ar dhréachtmholtaí i dtaobh na hidirbheartaíochta maidir le caidreamh an Aontais leis an Ríocht Aontaithe amach anseo.


Cuirfear rún chun vóta sa choiste um fhostaíocht an 11 Meitheamh maidir le cibé ar cheart SARS-CoV-2 a rangú mar ghníomhaí bitheolaíoch de chuid ghrúpa riosca III nó IV. Is é SARS-CoV-2 an cineál coróinvíris is cúis le Covid-19. Beidh impleachtaí ag rangú an víris a mhéid a bhaineann le bearta sábháilteachta agus sláinte sa láthair oibre.


Tiocfaidh Uachtarán an Bhainc Cheannais Eorpaigh Christine Lagarde os comhair an choiste um ghnóthaí eacnamaíocha an 8 Meitheamh chun plé a dhéanamh ar fhreagairt an Bhainc ar ráig an choróinvíris. D’fhonn cur ar chumas na mbanc tacú le gnólachtaí agus le teaghlaigh ar bhealach níos fearr, caithfidh feisirí an choiste vóta an 9 Meitheamh ar nuashonrú ar rialacha AE maidir le riachtanais chaipitil.


An 8 Meitheamh, caithfidh feisirí an choiste iompair vóta ar chomhaontú a thángthas air le Comhairle an Aontais Eorpaigh i dtaca le rialacha nua d’earnáil an iompair de bhóthar. Sa phacáiste nua, leagtar síos rialacha maidir le huastréimhsí oibre agus íostréimhsí scíthe do thiománaithe, tiománaithe ar phostú, agus faisnéis leictreonach maidir le hiompar lastais.