Súil siar ar an chéad sheisiún iomlánach de mhí Dheireadh Fómhair 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Ag an seisiún iomlánach an 5-8 Deireadh Fómhair, d’fhormheas feisirí ceapachán Mairead McGuinness mar choimisinéir agus ghlac siad a sainordú caibidlíochta maidir le dlí aeráide an Aontais.

I vóta an 7 Deireadh Fómhair, d’fhormheas Parlaimint na hEorpa ceapachán Mairead McGuinness mar choimisinéir um chobhsaíocht airgeadais, seirbhísí airgeadais agus Aontas na Margaí Caipitil, chomh maith le hathrú cúraim an Leas-Uachtaráin Feidhmiúcháin Valdis Dombrovskis atá anois i gceannas ar chúrsaí trádála. Tar éis don Choimisinéir Phil Hogan éirí as i mí Lúnasa, chuir rialtas na hÉireann ainm McGuinness chun cinn do phost an choimisinéara.


I rún a glacadh an 7 Deireadh Fómhair, chuir Parlaimint na hEorpa chun cinn a moladh do shásra Aontais chun an smacht reachta a chosaint agus a neartú. Tá gnéithe coisctheacha agus ceartaitheacha i moladh na Parlaiminte má theipeann go leanúnach ar bhallstát an smacht reachta a urramú, go mór mór nuair a bheadh nasc le coinníollacht bhuiséadach i gceist. I vóta eile, éilíodh go dtabharfaí urraim iomlán gan choinníoll do luachanna Eorpacha sa Bhulgáir.


Ní mór do na ballstáit uile neodracht charbóin a bhaint amach faoi 2050, a dúirt feisirí Eorpacha i vóta ar dhlí aeráide an Aontais an 7 Deireadh Fómhair. Éilíodh chomh maith go ndéanfar laghdú 60% (i gcomparáid le leibhéil 1990) ar astaíochtaí faoi 2030, le sprioc eatramhach do 2040 lena chinntiú go bhfuil an tAontas ar an mbóthar ceart chun sprioc 2050 a bhaint amach. I vóta eile, chuir feisirí in iúl gur chóir don Aontas samhlacha bhainistiú foraoisí a chur chun cinn d’fhonn a chinntiú go mbeidh foraoisí inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil agus an gheilleagair de.


Phléigh feisirí tarraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas agus téarnamh eacnamaíoch i ndíospóireacht le hUachtarán na Comhairle Eorpaí Charles Michel. Le linn na díospóireachta, chuir an tUachtarán Michel i láthair conclúidí chruinniú mullaigh na Comhairle a bhí ar siúl an 1-2 Deireadh Fómhair, chomh maith leis na tosaíochtaí don chruinniú a thionólfar an 15-16 Deireadh Fómhair.


I vóta an 8 Deireadh Fómhair, d’iarr feisirí ar bhallstáit an Aontais bearta níos láidre a dhéanamh chun tionchar na géarchéime Covid-19 ar dhaoine óga a mhaolú. I vóta eile an lá céanna, thacaigh siad le dá thogra maidir le Tollán Mhuir nIocht, chun a áirithiú go mbeidh an tollán ar fad – ar chríoch na Fraince agus na Ríochta Aontaithe araon – faoi rialú aonair nuair a dhéanfar tríú tír den Ríocht Aontaithe.


Faomhadh rialacha úra an 5 Deireadh Fómhair chun ardáin shluamhaoinithe na hEorpa a neartú agus infheisteoirí a chosaint. Le sraith rialacha amháin, tá sé mar aidhm ag an Pharlaimint feidhmiú seirbhísí sluamhaoinithe a éascú sa mhargadh inmheánach agus maoiniú a chothú do ghnó trasteorann.


An 8 Deireadh Fómhair, chun sláinte thomhaltóirí na hEorpa a chosaint, diúltaíodh do thograí an Choimisiúin maidir le táirgí bia a bhfuil dé-ocsaíd tíotáiniam agus aicriolaimíd iontu.