Gradam Scannánaíochta LUX 2021: caith do vóta! 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Amharc ar na scannáin atá san iomaíocht do Ghradam LUX 2021  

Amharc ar na scannáin atá ainmnithe do Ghradam Scannánaíochta LUX na bliana seo agus glac páirt sa ghiúiré scannán is mó san Eoraip!

Tá duais scannánaíochta Pharlaimint na hEorpa athchóirithe go hiomlán d’fhonn go mbeifear in ann tacaíocht níos fearr a thabhairt do scaipeadh léiriúchán Eorpach laistigh den Aontas. I mbliana is iad na scannáin atá san iomaíocht do LUX - Gradam Scannánaíochta Lucht Féachana na hEorpa ná Another Round de chuid Thomas Vinterberg, Collective de chuid Alexander Nanau agus Corpus Christi de chuid Jan Komasa.


Tá Gradam LUX á reáchtáil ag Parlaimint na hEorpa i gcomhar le hAcadamh Scannán na hEorpa agus tá sé ceaptha feabhas a chur ar scaipeadh scannán Eorpach ar fud na hEorpa agus díospóireacht ar mhór-shaincheisteanna na sochaí a spreagadh i measc an phobail.


Cá háit ar féidir féachaint ar na scannáin?


Mar chuid de Sheachtain Lucht Féachana LUX, is féidir leat amharc ar na scannáin saor in aisce - agus le fotheidil i do theanga féin - sa tréimhse 10-16 Bealtaine.


Tionólfar díospóireacht le stiúrthóirí na scannán atá san iomaíocht ar leathanach Facebook Ghradam LUX an 14 Bealtaine ó 17.00 CET.


Achoimre ar na scannáin atá san iomaíocht


Tá trí scannán san iomaíocht do Ghradam LUX 2021, fógraíodh na hiomaitheoirí ag searmanas an 12 Nollaig 2020:

Another Round (Druk) | 116 nóiméad | 2020


Scannán de chuid Thomas Vinterberg. Buaiteoir Dhuais an Acadaimh 2021 don scannán lánfhada idirnáisiúnta is fearr. Comhléiriúchán de chuid na Danmhairge, na Sualainne agus na hÍsiltíre.


Tá teoiric ann gur cheart méid beag alcóil a bheith inár gcuid fola nuair a thagaimid ar an saol. Osclaíonn an mheisce mheasartha sin ár n-aigne don saol thart orainn, maolaíonn sí ar ár gcuid fadhbanna agus cothaíonn sí féith na cruthaitheachta ionainn. Agus iad spreagtha ag an teoiric sin, baineann Martin agus triúr dá chuid cairde, ar múinteoirí meánscoile traochta iad ar fad, triail as leibhéal leanúnach meisce a choimeád ar feadh an lae oibre. Más fíor gur bhuaigh Churchill an Dara Cogadh Domhanda agus é faoi thionchar mór an óil, cá bhfios cén tionchar a bheadh ag cúpla braon orthu agus ar a gcuid daltaí?


Collective | 109 nóiméad | 2019


Clár faisnéise fíorspéisiúil leis an stiúrthóir Rómánach Alexander Nanau a bhaineann le calaois mhillteach agus an bealach a dtiteann gréasán ceilge agus caimiléireachta ó chéile. Ainmnithe do Dhuais an Acadaimh 2021. Comhléiriúchán de chuid Lucsamburg agus na Rómáine.


In 2015, faigheann 27 nduine bás agus gortaítear 180 duine eile mar thoradh ar thine i gclub oíche i mBúcairist. Go luath ina dhiaidh sin, faigheann níos mó daoine a gortaíodh sa dóiteán bás san ospidéal de bharr créachtaí nach raibh baol báis ag baint leo. Nochtann dochtúir an scéal ansin d’fhoireann iriseoirí iniúchta. De réir a chéile, tagann rudaí uafásacha chun solais nuair a thosaíonn na hiriseoirí ag nochtadh caimiléireacht ollmhór sa chúram sláinte. Nuair a cheaptar aire sláinte nua, tugann sé rochtain nach bhfacthas cheana ar a chuid iarrachtaí an córas cam a athchóiriú, ach ar na constaicí atá os a chomhair freisin. Trí na hiriseoirí, na daoine a nochtann an scéal, íospartaigh an dóiteáin agus oifigigh rialtais a leanúint, tugann Collective léargas ar an tionchar a bhíonn ag iriseoireacht iniúchta den chéad scoth.


Corpus Christi (Boże Ciało) | 115 nóiméad | 2019


Léiriú drámaíochta faoi iar-chime a ghlacann áit shagart áitiúil de thimpiste. Fiosraíonn an stiúrthóir Polannach an tionchar a bhíonn ag ceannairí (bíodh siad fíor nó bréagach) orainn. Ainmnithe do Dhuais an Acadaimh 2020. Comhléiriúchán de chuid na Polainne agus na Fraince.


Sa scannán Corpus Christi, insítear scéal Daniel atá 20 bliain d’aois a dtagann claochlú spioradálta air agus é ina chónaí in ionad coinneála don óige. Tá sé ag iarraidh a bheith ina shagart ach ní féidir leis mar gheall ar a thaifead coiriúil. Nuair a chuirtear ag obair i gceardlann siúinéara i mbaile beag é, cuireann sé éadaí sagairt air féin nuair a shroicheann sé an áit agus tagann sé i gceannas ar an bparóiste áitiúil trí thimpiste. Tugann teacht an tseanmóirí óig charasmataigh deis don phobal áitiúil teacht chuige féin tar éis tragóid a tharla ann.

Glac páirt sa vótáil!


Tá trí scannán ainmnithe don chéad eagrán de Ghradam Lucht Féachana LUX agus tá do vóta ag teastáil uainn chun cabhrú linn an buaiteoir a roghnú. Tabhair rátáil don scannán atá feicthe agat trí úsáid a bhaint as an gcóras scórála: réalta amháin = go dona, cúig réalta = den scoth.


Osclaíodh an vótáil an 13 Nollaig 2020 agus is féidir leat vóta a chaitheamh go dtí an 23 Bealtaine. Trí vóta a chaitheamh, beidh deis agat bheith i láthair ag searmanas Acadamh Scannán na hEorpa i Nollaig 2021.


Maidir leis an ngradam


Cuireann Parlaimint na hEorpa agus Acadamh Scannán na hEorpa i gcomhpháirt leis an gCoimisiún Eorpach agus le Europa Cinemas gradam úrnua i láthair – Gradam Lucht Féachana LUX. Tá an gradam nua bunaithe ar Dhuais LUX, gradam scannánaíochta Pharlaimint na hEorpa a bunaíodh in 2007 mar shiombail de thiomantas Pharlaimint na hEorpa don chultúr, agus ar Ghradam an Aitheantais Pobail de chuid Acadamh Scannán na hEorpa.


Leanann sé d’athmhuintearas a chothú ar fud na hEorpa, mar cheann de chuspóirí Dhuais LUX, trí aird a tharraingt ar scannáin a théann go croílár na díospóireachta poiblí san Eoraip. Is é is cuspóir don ghradam nua naisc idir an pholaitíocht agus na saoránaigh a threisiú, trína iarraidh ar lucht féachana na hEorpa a bheith ina bpríomhphearsana gníomhacha trí vótáil ar son na scannán is fearr leo.


Lena chois sin, is deis neamhchoitianta atá i ngradam scannánaíochta na Parlaiminte chun fotheidil 24 theanga oifigiúla an Aontais a chur ar scannáin Eorpacha, agus cuirfear an buaiteoir in oiriúint dóibh siúd a bhfuil lagú amhairc nó éisteachta acu.