#IsLeatsaAnTodhchaí: ‘In am na saoránaigh a rannpháirtiú níos mó sa saol poiblí’ 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Ag searmanas sa Pharlaimint in Strasbourg an 9 Bealtaine 2021, cuireadh tús go hoifigiúil leis an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa.

Deis thráthúil ar leith do mhuintir an Aontais atá sa Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa chun dúshláin agus tosaíochtaí na hEorpa a chur faoi chaibidil. Tá gealltanas tugtha ag institiúidí an Aontais éisteacht le saoránaigh na hEorpa agus oibriú, laistigh de raon feidhme a n-inniúlachtaí, ar na moltaí a dhéantar.


Mar chroílár an cheiliúrtha i gcomhair Lá na hEorpa an 9 Bealtaine, tionóladh cruinniú tionscnaimh na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa i seomra iomlánach na Parlaiminte in Strasbourg. Reáchtáladh an searmanas trí seachtaine i ndiaidh d’institiúidí an Aontais mol digiteach na Comhdhála a lainseáil an 19 Aibreán. Cuirfidh an mol seo ar chumas mhuintir na hEorpa bheith páirteach sa Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa, a smaointe a chur in iúl agus moltaí a chur ar fáil.


I láthair ag an searmanas an 9 Bealtaine bhí Uachtarán Pharlaimint na hEorpa David Sassoli, Uachtarán na Fraince Emmanuel Macron, Príomh-Aire na Portaingéile António Costa (ar son uachtaránacht na Comhairle) agus Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen. Bhí scoláirí de chuid an chláir Erasmus+ i láthair freisin chomh maith le comhaltaí bhord feidhmiúcháin na Comhdhála. Ghlac níos mó ná 500 saoránach, teachtaí parlaiminte agus airí rialtais na mballstát, agus aíonna eile páirt san ócáid ó chian.


‘Tograí iontacha, uaillmhianta iontacha agus aislingí iontacha’


Chuir na daoine a labhair ag an searmanas i bhfáth gur deis atá sa Chomhdháil páirt a ghlacadh i ndíospóireacht ar an leibhéal Eorpach agus todhchaí an Aontais a mhúnlú. Ag labhairt dó ag an gcruinniú tionscnaimh, dúirt Uachtarán Pharlaimint na hEorpa David Sassoli: “Sa lá atá inniu ann, ní féidir aon ábhar a bheith faoi gheis againn. Caithfimid tabhairt faoin obair sin gan bhac, agus muinín againn as an díospóireacht dhaonlathach.” Dúirt sé chomh maith: “Tráth é seo atá na saoránaigh ag iarraidh freagracht a ghabháil orthu féin, atá siad ag iarraidh tuairim a thabhairt ar na beartais a dhéanann difear dá saol laethúil, dá dtodhchaí, agus do thodhchaí an phláinéid.” Thug an tUasal Sassoli le fios chomh maith go bhfuil sé “in am a bheith toilteanach na saoránaigh a rannpháirtiú níos mó sa saol poiblí, agus sin é an cuspóir atá leis an gcomhdháil seo”.


Dúirt Uachtarán na Fraince Emmanuel Macron: “Tá rian nua daonlathach ag teastáil san Aontas seo againn agus sin an aidhm atá leis an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa atá á hoscailt againn le chéile inniu.” Chuir an tUachtarán Francach in iúl go raibh sé ag súil le “tograí iontacha, uaillmhianta iontacha agus aislingí iontacha”.

Ghlac níos mó ná 500 saoránach, teachtaí parlaiminte agus airí rialtais na mballstát, agus aíonna eile páirt san ócáid ó chian  

‘Uaillmhian choiteann don todhchaí’


Labhair an Príomh-Aire António Costa ar son uachtaránacht na Comhairle: “Teachtaireacht muiníne sa todhchaí atá in oscailt oifigiúil na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa agus ba mhian linn an teachtaireacht sin a chur in iúl do shaoránaigh uile na hEorpa.”


Mhaígh Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen gur cheart éisteacht le gach uile tuairim, is cuma más tuairimí cáinteacha nó tuairimí moltacha atá iontu. Dúirt sí freisin go gcaithfear clabhsúr a chur ar an gComhdháil le tograí nithiúla, ar tograí iad a bheidh bunaithe ar mholtaí na saoránach agus ar dhíospóireachtaí na Comhdhála: “Creidim gur deis iontach atá sa Chomhdháil seo muintir na hEorpa a thabhairt le chéile ar mhaithe le huaillmhian choiteann don todhchaí, díreach mar a rinne na glúnta a chuaigh romhainn.”


D’fhreagair comhchathaoirligh bhord feidhmiúcháin na Comhdhála Guy Verhofstadt (an Pharlaimint), Ana Paula Zacarias (an Chomhairle) agus Dubravka Šuica (an Coimisiún) ceisteanna taifeadta. Ghlac an veidhleadóir Francach Renaud Capuçon agus an Karski Quartet (ceathairéad téadach) páirt sa searmanas chomh maith.


Ní fiú faic an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa gan tú páirteach inti. Glac páirt sa díospóireacht leis an haischlib #IsLeatsaAnTodhchaí nó roinn do chuid tuairimí ar mhol digiteach na Comhdhála.