Roinn an leathanach seo: 

Ailt 

MFF Banner Campaign Material        

Infheistiú san Eoraip. Ní hiad na milliúin euro atá i gceist. Is iad na milliúin daoine atá i gceist.

Ailt 

Ailt 

EU multiannual budget: Ready for new realities        

Leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil leagtar síos na teorainneacha do bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh. Maireann an creat seacht mbliana de ghnáth, rud atá tar éis a bheith ina chúis le heaspa solúbthachta uaireanta. Tá feisirí ag iarraidh anois go mbeadh tuilleadh solúbthachta ann sa bhuiséad fadtéarmach d’fhonn go mbeidh an tAontas in ann freagairt do riachtanais gan choinne; mar shampla chun dul i ngleic leis an ngéarchéim imirce, le tubaistí nádúrtha agus chun slándáil a threisiú.

A-Z on Budget 2017 ©AP Images/ European Union-EP        

Ag leanúint ó theacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin, comhroineann an Pharlaimint cumhacht anois leis an gComhairle cinneadh a dhéanamh ar bhuiséad AE. I vóta sa Pharlaimint an 26 Deireadh Fómhair ghlac feisirí Eorpacha a seasamh ar bhuiséad 2017 agus ar athbhreithniú an chreata airgeadais ilbhliantúil. Cuireadh tuarascáil Chúirt Iniúchóirí na hEorpa faoi chur i bhfeidhm bhuiséad 2015 faoi bhráid na bhfeisirí freisin. Tuilleadh san alt thíos faoin téarmaíocht a bhaineann le buiséad AE.

Interview with Alain Lamassoure        

I láthair na huaire cuireann rialtais na mballstát thart ar 80% de bhuiséad an Aontais Eorpaigh ar fáil; braitheann na ranníocaíochtaí sin ar ollioncam náisiúnta na mballstát. Cuirfear tuarascáil faoi bhráid na bhfeisirí an 12 Eanáir ina n-éilítear go dtabharfaí tuilleadh féidearthachtaí don Aontas a bhuiséad féin a mhaoiniú, in ionad a bheith ag brath ar ranníocaíochtaí náisiúnta. Bhí córas mar sin i bhfeidhm san am atá thart, agus tá feisirí den tuairim gur chóir é a chur i bhfeidhm arís.