Buiséad fadtéarmach an Aontais Eorpaigh 
Téarnamh Covid-19 agus buiséad 2021-2027 

Geilleagar  An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   

Beidh ról ríthábhachtach ag buiséad fadtéarmach AE agus borradh á chur faoin ngeilleagar arís agus Eoraip níos glaise, níos digití agus níos athléimní a chruthú tar éis Covid-19.

Roinn an leathanach seo: 

Ailt 

       

Is é is aidhm don chlár InvestEU infheistíocht a spreagadh d’fhonn poist a chruthú, tacú leis an téarnamh iar-ghéarchéime, agus spriocanna aeráide agus digiteacha an Aontais a bhaint amach.

       
Preasráiteas 

Preasráiteas 

Cuideoidh an clár taighde agus nuálaíochta 2021-2027 le córais sláinte AE ullmhú do phaindéimí eile amach anseo, chomh maith le dícharbónú, digitiú agus nuáil a dhéanamh ar an tionscal.

Físeáin 

Ailt 

Físeáin 

Ailt 

Tuilleadh eolais 

Físeáin 

Ailt 

       

Infheistiú san Eoraip. Ní hiad na milliúin euro atá i gceist. Is iad na milliúin daoine atá i gceist.

Preasráitis (Eanáir-Deireadh Fómhair 2020) 

Caiteachas bhuiséad fadtéarmach AE 

Físeáin 

       
(Fad an fhíseáin:) 

       
(Fad an fhíseáin:) 

       
(Fad an fhíseáin:) 

       
(Fad an fhíseáin:) 

Ailt 

Físeáin 

       
(Fad an fhíseáin:) 

       
(Fad an fhíseáin:) 

Ailt 

       

Leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil leagtar síos na teorainneacha do bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh. Maireann an creat seacht mbliana de ghnáth, rud atá tar éis a bheith ina chúis le heaspa solúbthachta uaireanta. Tá feisirí ag iarraidh anois go mbeadh tuilleadh solúbthachta ann sa bhuiséad fadtéarmach d’fhonn go mbeidh an tAontas in ann freagairt do riachtanais gan choinne; mar shampla chun dul i ngleic leis an ngéarchéim imirce, le tubaistí nádúrtha agus chun slándáil a threisiú.

       

Ag leanúint ó theacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin, comhroineann an Pharlaimint cumhacht anois leis an gComhairle cinneadh a dhéanamh ar bhuiséad AE. I vóta sa Pharlaimint an 26 Deireadh Fómhair ghlac feisirí Eorpacha a seasamh ar bhuiséad 2017 agus ar athbhreithniú an chreata airgeadais ilbhliantúil. Cuireadh tuarascáil Chúirt Iniúchóirí na hEorpa faoi chur i bhfeidhm bhuiséad 2015 faoi bhráid na bhfeisirí freisin. Tuilleadh san alt thíos faoin téarmaíocht a bhaineann le buiséad AE.

       

I láthair na huaire cuireann rialtais na mballstát thart ar 80% de bhuiséad an Aontais Eorpaigh ar fáil; braitheann na ranníocaíochtaí sin ar ollioncam náisiúnta na mballstát. Cuirfear tuarascáil faoi bhráid na bhfeisirí an 12 Eanáir ina n-éilítear go dtabharfaí tuilleadh féidearthachtaí don Aontas a bhuiséad féin a mhaoiniú, in ionad a bheith ag brath ar ranníocaíochtaí náisiúnta. Bhí córas mar sin i bhfeidhm san am atá thart, agus tá feisirí den tuairim gur chóir é a chur i bhfeidhm arís.

Físeáin 

       
(Fad an fhíseáin:) 

       
(Fad an fhíseáin:)