An Eoraip a chur ar ais ar a seanléim: gá le bearta diongbháilte 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Tionóladh an díospóireacht an 16 Aibreán 2020  

I ndíospóireacht an 16 Aibreán, thug feisirí le fios go bhfuil muintir na hEorpa ag súil le bearta diongbháilte chun deireadh a chur leis an ngéarchéim agus Eoraip níos seasmhaí a bhunú.

Chuir feisirí Eorpacha in iúl go mbeidh gá le dlúthpháirtíocht agus le réitigh uaillmhianacha chun an ceann is fearr a fháil ar an gcoróinvíreas agus ar na hiarmhairtí eacnamaíocha a bhaineann leis. Ag labhairt dó le linn na díospóireachta, dúirt Uachtarán na Parlaiminte David Sassoli: “Agus an ghéarchéim seo fágtha taobh thiar dínn, táimid ag iarraidh go mbeimid níos láidre, níos daingne agus go mbeimid in áit níos fearr chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá amach romhainn. Chun a chinntiú nach dtiocfaidh an ghéarchéim ar ais ar bhonn díobhálach, beidh sé thar a bheith tábhachtach an maolú de réir a chéile ar an dianghlasáil agus an bealach i dtreo téarnaimh a chomhordú.”


‘Uaireanta bíonn gá le géarchéim chun daoine a thabhairt le chéile’


D'fháiltigh an chuid is mó d’fheisirí na Parlaiminte roimh phleananna Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen i dtaca le hinfheistíocht ollmhór a dhéanamh d’fhonn geilleagar níos láidre, níos glaise agus níos digití a chruthú. Labhair an tUachtarán von der Leyen faoin ról ríthábhachtach a bheidh ag buiséad fadtéarmach an Aontais agus chuir sí in iúl go mbeidh gá le “Plean Marshall” nua, cosúil leis an bpacáiste mór cabhrach tar éis an Dara Cogadh Domhanda.


Dúirt Uachtarán na Comhairle Eorpaí Charles Michel go bhfuil gá le comhbhearta ar an leibhéal Eorpach: “Uaireanta bíonn gá le géarchéim chun daoine a thabhairt le chéile.”


Ag labhairt dó ar son Pháirtí an Phobail Eorpaigh, leag an feisire Esteban González Pons béim ar ról na Parlaiminte agus ar a thábhachtaí atá sé leanúint le hobair na bhfeisirí. Labhair sé faoi na botúin a bhí ann ag tús na géarchéime: “Thiocfadh linn gníomhú ní ba luaithe agus ní ba diongbháilte. Déanta na fírinne, thiocfadh linn gníomhú le chéile.”


‘Tráth ríthábhachtach’


Chuir cathaoirleach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe Iratxe García Pérez in iúl gur “tráth ríthábhachtach” atá ann don Eoraip: “Braitheann todhchaí na hEorpa ar na cinntí a dhéanann muid anois, cibé acu a thiocfaidh an Eoraip as an ngéarchéim seo agus í níos láidre nó a thráfaidh muinín na saoránach san Aontas Eorpach.”


Thug Dacian Cioloș, cathaoirleach an ghrúpa Renew Europe, le fios chomh maith go mbeidh “Plean Marshall” ag teastáil, chomh maith le straitéis dhigiteach agus Comhaontú Glas. “Am corrach” atá ann, dúirt sé, agus beidh gá le dlúthpháirtíocht agus le comhar chun dul i ngleic leis an ngéarchéim sláinte.


Ag labhairt dó ar son Ghrúpa na Féiniúlachta agus an Daonlathais, rinne Marco Campomenosi trácht ar an bhfrustrachas atá ar go leor daoine atá ag iarraidh dul ar ais ag obair. Dúirt sé go raibh fás íseal ann san Aontas Eorpach fiú roimh an ngéarchéim reatha agus go gcaithfear rialacha AE a athrú chun borradh a chur faoin ngeilleagar agus chun neamhspleáchas airgeadais a chinntiú.


‘Bhí an Eoraip go hiomlán neamhréitithe’


Bhí cathaoirleach na nGlasach Philippe Lamberts den tuairim go gcaithfear athmhachnamh a dhéanamh ar struchtúr na sochaithe agus go bhfuil gá le “bealach nua maireachtála, táirgthe, soghluaisteachta agus taistil”.


Dúirt Raffaele Fitto, comh-chathaoirleach Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa, go gcaithfear “a rá breá soiléir go raibh an Eoraip go hiomlán neamhréitithe dá ról comhordaithe”. Chuir sé in iúl go mbeidh gá le bearta chun tacú le hearnálacha atá buailte go dona, earnálacha na turasóireachta, an iompair agus na talmhaíochta go mór mór. Ní mór fáil réidh le rómhaorlathas agus buiséad an Aontais a leasú chomh maith, dúirt sé.


Maidir leis an easpa acmhainní in earnáil na sláinte, chuir Manon Aubry, comh-chathaoirleach an ghrúpa chlé GUE/NGL, an milleán ar na polasaithe déine a bhí ann le leathscór bliain anuas. Mar gheall ar an mbéim ar fad ar shrian a choinneáil ar fhiachas poiblí, cuirtear srian ar chumas na mballstát dul i ngleic le géarchéimeanna, dúirt sí.


Tuilleadh léitheoireachta: freagairt an Aontais Eorpaigh ar an gcoróinvíreas