An t-aistriú digiteach san Eoraip 
An digitiú 

Sochaí 
 

Faigh amach faoi obair na bhfeisirí agus an Aontais Eorpaigh chun a áirithiú go rachaidh an t-aistriú digiteach chun tairbhe do gach duine san Eoraip, do ghnólachtaí agus don chomhshaol.

Roinn an leathanach seo: 

Ailt 

       

Baineann buntáistí leis an gheilleagar ardán ach baineann rioscaí leis chomh maith. Caith súil ar an alt thíos chun tuilleadh a fhoghlaim faoi na bearta atá á moladh ag feisirí Eorpacha.

       

Tá feisirí Eorpacha ag iarraidh nuálaíocht a chothú agus saoirsí sibhialta a áirithiú i reachtaíocht intleachta saorga AE. Tá tuilleadh eolais faoi sheasamh na bhfeisirí san alt thíos.

Físeáin 

       
(Fad an fhíseáin:) 

Ailt 

Físeáin