Roinn an leathanach seo: 

Ailt 

Ailt 

A man pushes a baby stroller down a street in Aleppo, Syria on 5 December 2016 ©Hassan Ammar/AP Photos/European Union-EP        

Rinneadh cúrsaí sa tSiria a phlé sa Pharlaimint an 14 Nollaig. I bhfianaise fhulaingt mhuintir Aleppo, d’éiligh feisirí Eorpacha ar na páirtithe ar fad sa choimhlint deireadh a chur láithreach leis an naimhdeas agus teacht ar chabhair dhaonnúil a chinntiú. Rinne roinnt feisirí cáineadh chomh maith ar ról na Rúise sa choimhlint. Tá daoine as ceantair a bhí faoi smacht an fhreasúra á n-athlonnú inniu. Déanfar cúrsaí in Aleppo a phlé ag cruinniú mullaigh na Comhairle Eorpaí sa Bhruiséil.

01) #EmergencyLessons EU-Unicef project        

Tá cónaí ar thart ar 462 milliún páiste i dtíortha ina bhfuil limistéir chogaíochta nó limistéir thubaiste, agus tá beagnach 75 milliún díobh sin nach dtéann ar scoil. Tá an tAontas Eorpach agus UNICEF tar éis an feachtas #EmergencyLessons a chur ar bun chun aird a tharraingt ar an tábhacht a bhaineann le hoideachas do pháistí atá i gcruachás. Thug páistí, múinteoirí agus oibrithe deonacha cuairt ar an bParlaimint an 6 Nollaig d’fhonn léargas a thabhairt d’fheisirí ar an taithí a bhí acu.

Ailt 

Abdulrahman Al Mawwas, chief liaison officer for the Syrian Civil Defence volunteer force (White Helmets), calls in an interview at the European Parliament for the creation of a humanitarian corridor in Syria, and planes to drop aid to civilians hit by war.
       

Tá cúrsaí imithe chun donais sa tSiria le tamall anuas. Easáitíodh níos mó ná 50,000 duine in Aleppo le déanaí tar éis d’fhórsaí rialtas na Siria dul chun cinn a dhéanamh in oirthear na cathrach. Is iad na Clogaid Bhána (nó Cosaint Shibhialta na Siria) an eagraíocht tharrthála is mó atá ag obair in Aleppo. Tháinig ionadaithe ón eagraíocht os comhair na gcoistí um fhorbairt agus um ghnóthaí eachtracha an 5 Nollaig agus thug siad léargas d’fheisirí Eorpacha faoin obair atá ar siúl acu.

Turkey-EU ©AP Images/European Union-EP        

Tá níos mó ná 10 mbliana ann ó chuir an Tuirc tús le cainteanna ballraíochta leis an Aontas Eorpach. I vóta an 24 Samhain chuir feisirí in iúl gur chóir stop a chur ar bhonn sealadach leis an gcaibidlíocht de bharr na mbearta smachtúla agus thar fóir atá tugtha i gcrích ag údaráis na Tuirce tar éis iarrachta ar coup sa tír i mí Iúil. Tar éis vóta na bhfeisirí, bhagair an tUachtarán Erdoğan go n-osclófaí teorainneacha na tíre leis an Aontas Eorpach chun na mílte dídeanaithe a ligean isteach.

De_Mistura_on Syria_        

Ag labhairt dó sna coistí um fhorbairt agus um ghnóthaí eachtracha an 29 Samhain, chuir toscaire na Náisiún Aontaithe sa tSiria Staffan de Mistura in iúl go bhfuil gach seans ann go scriosfar oirthear Aleppo ar fad roimh aimsir na Nollag. Easáitíodh níos mó ná 50,000 duine le cúpla lá anuas tar éis d’fhórsaí rialtas na Siria dul chun cinn a dhéanamh in oirthear na cathrach. Ag labhairt dó in agallamh tar éis an chruinnithe, leag an tUasal de Mistura béim ar an ngá le réiteach polaitiúil.

Ailt 

picture from Syria        

Tar éis don sos cogaidh titim as a chéile sa tSiria coicís ó shin tá an chuma air nach bhfuil réiteach i ndán don choimhlint ansin go fóill. I ndíospóireacht an 5 Deireadh Fómhair cháin feisirí Eorpach ról na Rúise i ngéarú na cogaíochta. Chuir siad in iúl chomh maith gur chóir don Aontas Eorpach tuilleadh a dhéanamh chun réiteach a aimsiú. Ag labhairt dó ar son Uachtaránacht na Slóvaice ar an gComhairle, dúirt an tAire Ivan Korčok: “Ní chuirfear deireadh leis an gcogadh seo ar pháirc an áir.”

Parliament President Schulz on Turkey's request for an additional €3 billion in aid and on linking the refugee crisis to the country's EU accession talks.
       

“Ar mhaithe leis na dídeanaithe ní mór dúinn comhoibriú leis an Tuirc" - b'shin a bhí le rá ag Uachtarán Pharlaimint na hEorpa Martin Schulz tar éis dó fáilte a chur roimh Phríomh-Aire na Tuirce Ahmet Davutoğlu sa Bhruiséil an 7 Márta. Bhí deis ag an mbeirt cheannaire géarchéim na ndídeanaithe, rialuithe teorann agus léirscaoileadh víosaí i gcomhair shaoránaigh na Tuirce a phlé. Tharraing an tUachtarán Schulz ceist shaoirse an phreasa anuas chomh maith.

LIBE delegation to Lebanon        

Ó cuireadh tús leis an gcogadh sa tSiria sa bhliain 2011 meastar go bhfuil beagnach cúig mhilliún duine tar éis an tír a fhágáil. Chuaigh an chuid is mó acu go dtí an Iordáin, an Liobáin agus an Tuirc. Le níos mó ná milliún Siriach sa Liobáin anois is dídeanaí é gach duine as ceathrar ansin. Agus feisirí Eorpacha i mbun oibre faoi láthair ar rialacha nua maidir le hathlonnú dídeanaithe, thug toscaireacht ón gcoiste um shaoirsí sibhialta cuairt an 19-22 Meán Fómhair ar an Liobáin.

Ailt 

Interview with Ska Keller        

Agus an Eoraip fós ag streachailt leis an ngéarchéim imirce atá ann faoi láthair, thug feisirí Pharlaimint na hEorpa a gceadú an 9 Meán Fómhair le plean maidir le 40,000 iarrthóir tearmainn a athlonnú ón nGréig agus ón Iodáil. Tar éis an vóta sin bhí deis againn labhairt le Ska Keller, feisire Gearmánach de chuid na nGlasach, a stiúir an rún tríd an bParlaimint.

Interview with Lebanon Prime Minister Tamam Salam        

Meastar go raibh thart ar cheithre mhilliún duine ina gcónaí sa Liobáin go dtí le déanaí ach le cúpla bliain anuas tá beagnach 1.5 milliún Siriach tar éis teacht chun na tíre chun dídean a lorg. Ag labhairt dó i bParlaimint na hEorpa an 2 Nollaig dúirt príomh-aire na Liobáine: "Tá siad ag roinnt ár gcuid uisce, leictreachais, scoileanna agus ospidéal linn. Níor dearadh an tír don mhéid seo. Is ar éigean ar dearadh í chun déileáil lena cuid riachtanas féin."

A Kurdish refugee boy stands during a rainy day at the Rojova Camp, in Suruc        

Tá níos mó ná naoi milliún Siriach tar éis a dtithe a thréigean ó cuireadh tús leis an gcoimhlint sa tír, an chuid is mó acu tar éis tearmann a lorg san Iordáin, sa Liobáin agus sa Tuirc. Bhí díospóireacht ar siúl sa Pharlaimint an mhí seo caite faoi chúrsaí sa chathair Kobanê agus faoin méid Eorpach atá ag troid leis an Stát Ioslámach. Faoi chathaoirleacht an fheisire Linda McAvan rinne an Coiste um Fhorbairt an ghéarchéim dhaonnúil sa réigiún a phlé arís an 3 Samhain.

A Maltese policeman carries a child rescued by the Armed forces of Malta at Hay Wharf in Valletta on October 12, 2013. More than 140 survivors, plucked from the sea after their overloaded boat sank in the latest deadly migrant tragedy to hit the Mediterranean, arrived in Malta. The sinking killed more than 30, most of them women and children, when the boat packed with people desperate to reach European shores went down off Malta near the Italian island of Lampedusa, according to officials. ©BELGA/AFP/M.Mirabelli        

De bharr cogaí, géarleanúna nó tubaistí nádúrtha bíonn ar na milliúin duine, idir mhná, fhir is pháistí, a bhfód dúchais a thréigean gach bliain chun tearmann a lorg. Lorgaíonn cuid acu tearmann san Eoraip. Sa bhliain 2013 cuireadh 435,000 iarrtas ar thearmann isteach san AE, i gcomparáid le 335,000 sa bhliain roimhe sin. Beidh cúrsaí tearmainn agus inimirce á bplé sa Pharlaimint an 24 Meán Fómhair nuair a chuirfear tuarascáil an Choimisiúin Eorpaigh ar an ábhar faoi bhráid an Choiste LIBE.

EP President Schulz is in Lesbos        

Thug Uachtarán Pharlaimint na hEorpa Martin Schulz cuairt an 5 Samhain ar oileán Lesvos sa Mhuir Aeigéach, áit a raibh deis aige bualadh le lucht iarrtha tearmainn. Ag labhairt dó in ionad fáiltithe dídeanaithe ar an oileán Gréagach, dúirt sé go gcaithfidh ballstáit uilig an AE páirt a ghlacadh sa scéim athlonnaithe: "Déantar thart ar 2,500 duine a chlárú san ionad seo gach lá. Ní mór i bhfad níos mó a dhéanamh chun dul i ngleic leis an ngéarchéim seo."