Éisteacht pharlaiminteach faoin ngéarchéim dhaonnúil sa Mheánoirthear 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Coirdíneach óg in ionad dídeanaithe Rojova in Suruç na Tuirce. ©BELGAIMAGE/AFP/PHOTO/B.KILIC  

Tá níos mó ná naoi milliún Siriach tar éis a dtithe a thréigean ó cuireadh tús leis an gcoimhlint sa tír, an chuid is mó acu tar éis tearmann a lorg san Iordáin, sa Liobáin agus sa Tuirc. Bhí díospóireacht ar siúl sa Pharlaimint an mhí seo caite faoi chúrsaí sa chathair Kobanê agus faoin méid Eorpach atá ag troid leis an Stát Ioslámach. Faoi chathaoirleacht an fheisire Linda McAvan rinne an Coiste um Fhorbairt an ghéarchéim dhaonnúil sa réigiún a phlé arís an 3 Samhain.

Ag labhairt dó ar son Chomhairle Dídeanaithe na hIorua dúirt Carsten Hansen go gcaithfear an chabhair dhaonnúil agus fhorbraíochta atá ann ón Aontas Eorpach do thíortha gar don tSiria a choinneáil. Dúirt Gilles Hansoul ó Choiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge: "Iarraimid ar na páirtithe uile sa choimhlint gníomhaíochtaí daonnúla atá neodrach, neamhspleách agus neamhchlaonta a éascú."


Tar éis do na haoichainteoirí a dtuairimí a roinnt bhí deis ag feisirí an Choiste a gcuid a rá freisin. Dúirt Eleni Theocharous, ball de Pháirtí an Phobail Eorpaigh ón gCipir, go bhfuil gá le conairí daonnúla sa tSiria: "Murach sin ní bheidh fágtha sa tSiria ach na daoine sin atá ag iarraidh a chéile a mharú."


Dúirt Enrique Guerrero Salom, ball Spáinneach de chuid Ghrúpa na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe go bhfuil tíortha ar nós na Liobáine tar éis an oiread sin dídeanaithe a thabhairt isteach gur ionann é agus 16 milliún dídeanaithe sa Ghearmáin. "Sa chuid seo den domhan táimid i bhfad níos leithlí agus i bhfad níos tógtha lenár leasanna, caighdeán maireachtála agus cobhsaíocht féin a chosaint." Bhí an feisire Fionlannach Heidi Hautala (Grúpa na nGlasach) den tuairim gur chóir don AE níos mó dídeanaithe a ghlacadh freisin.


Rinne feisirí an Choiste um Ghnóthaí Eachtracha gníomhaíochtaí an Stáit Ioslámaigh a phlé an 4 Samhain le Masrour Barzani, seansailéir Chomhairle Slándála na Cordastáine san Iaráic.


Cliceáil anseo chun an nuacht is déanaí ó sheirbhís preasa na Parlaiminte a fháil.