Ska Keller: "Gá le córas nua dáileacháin a thugann cothrom na féinne do na ballstáit ar fad agus do na dídeanaithe féin" 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Ska Keller i mbun agallaimh an 9 Meán Fómhair  

Agus an Eoraip fós ag streachailt leis an ngéarchéim imirce atá ann faoi láthair, thug feisirí Pharlaimint na hEorpa a gceadú an 9 Meán Fómhair le plean maidir le 40,000 iarrthóir tearmainn a athlonnú ón nGréig agus ón Iodáil. Tar éis an vóta sin bhí deis againn labhairt le Ska Keller, feisire Gearmánach de chuid na nGlasach, a stiúir an rún tríd an bParlaimint.

Tá na céadta imirceach fós ag teacht isteach san Eoraip gach lá, an leor 40,000 dóibh a athlonnú ón nGréig agus ón Iodáil?


Sa tuarascáil a cuireadh chun vóta sa Pharlaimint inniu, cuirtear in iúl i ndáiríre nach bhfuil i gceist leis an 40,000 duine ach an tús. Tá buanchóras athlonnaithe éigeandála ag teastáil d'fhonn go mbeimid in ann gníomhú go pras i gcás éigeandála. Mhol an Coimisiún Eorpach go gcuirfí córas mar sin i bhfeidhm ach níl sé ann go fóill.
Ar ndóigh ní mór dúinn aghaidh níos fadtéarmaí a thabhairt ar an bhfadhb ar fad a bhaineann le nós imeachta Bhaile Átha Cliath. Faoi Rialachán Bhaile Átha Cliath ní mór do dhídeanaithe tearmann a iarraidh sa chéad tír a bhain siad amach. Is fadhb í sin mar níl teorainn sheachtrach ach ag roinnt ballstát. Tá gá le córas nua dáileacháin a thugann cothrom na féinne do na ballstáit ar fad agus do na dídeanaithe féin.


Tá an Coimisiún Eorpach i mbun oibre ar bhuanchóras athlonnaithe éigeandála. An fhéadfadh an mholadh a fuair ceadú na feisirí inniu a bheith ina eiseamláir?


Ba chóir don tuarascáil a cuireadh chun vóta inniu a bheith ina eiseamláir don bhuanchóras nua. Ghlac an Coimisiún lenár moladh a chuireann leas na ndídeanaithe san áireamh. Tá sé tábhachtach go gcuirimid béim ar a bhfuil ag teastáil ag na dídeanaithe féin, mar shampla go mbeadh deis acu cur fúthu i dtír ina bhfuil gaolta acu nó tír le teanga a labhraíonn siad, nó go mbeadh deis acu scileanna a fhorbairt. Ní mór dálaí a chruthú a bheidh chun tairbhe na ndídeanaithe agus an phobail i gcoitinne.


Céard a mheasann tú faoin moladh maidir le beartas imirce agus tearmainn a chuir an Coimisiún i láthair sa Pharlaimint inniu?


Aontaím leis an gcuid is mó de mholtaí Jean-Claude Juncker. Táim fíorshásta go raibh sé an-soiléir faoi dhualgas na hEorpa dídeanaithe a ghlacadh. Níl mé róshásta le gnéithe eile den phlean áfach. Cuir i gcás an moladh chun liosta a chur le chéile de thíortha tionscnaimh nach bhfuil dainséarach. Measaim go mbeadh impleachtaí móra ag seo ar an gceart tearmann a iarraidh, agus tá sé ráite ag Juncker go bhfuil sé seo ar cheann de na cearta bunúsacha is tábhachtaí. Tríd is tríd caithim a rá gur aitheasc iontach a bhí ann agus tá súil agam go ndéanfaidh na ballstáit an rud céanna go luath.


Cliceáil anseo chun an nuacht is déanaí ó sheirbhís preasa na Parlaiminte a fháil.