Dídeanaithe: "Tarraingítear daoine chun na hEorpa de bharr na luachanna a léirítear anseo" 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Tá tuarascáil á hullmhú faoi láthair ag Brando Benifei i ndáil le conas dídeanaithe a imeascadh le margadh an tsaothair  

Tá tíortha na hEorpa ag streachailt leis an ngéarchéim dídeanaithe is mó ó aimsir an Dara Cogadh Domhanda i láthair na huaire.

Ceann de na dúshláin is mó a bhaineann leis an ngéarchéim seo ná conas na himiricigh nua a imeascadh leis an margadh fostaíochta. Trí seo a dhéanamh bheadh imircigh in ann soláthar dóibh féin agus dá dteaghlaigh, agus iad féin a fhí isteach sa phobal freisin. Rinneadh na féidearthachtaí a phlé an 18 Feabhra le linn cruinnithe de chuid an choiste um fhostaíocht.

Tá tuarascáil á hullmhú faoi láthair ag an bhfeisire Iodálach Brando Benifei de chuid na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i ndáil le conas dídeanaithe a imeascadh le margadh an tsaothair san Eoraip. Ag labhairt dó ag cruinniú na seachtaine seo caite sa choiste um fhostaíocht, dúirt sé gur cheist í imeascadh na ndídeanaithe a bhfuil an-pholaitiú déanta uirthi. Níl ach inniúlachtaí teoranta ag an Aontas Eorpach ó thaobh na gceisteanna seo de áfach; is faoi na ballstáit féin don chuid is mó cinneadh a dhéanamh faoi rochtain ar mhargaí fostaíochta agus mar sin is mór an difear atá ann idir thíortha an Aontais.

Ba í an feisire Sualannach de chuid na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe Marita Ulvskog a rinne cathaoirleacht ar an gcruinniú. Bhí roinnt saineolaithe i láthair, Denis Haveaux de chuid na Croise Deirge ina measc. Dúirt seisean nach leor rochtain ar an margadh fostaíochta agus muid ag iarraidh cur le himeascadh dídeanaithe: "Tá gá le bearta agus seirbhísí eile - athaontú teaghlaigh, rochtain ar chúram sláinte, tacaíocht agus athshlánúchán síceasóisialta, comhairle dlí agus cláir oiliúna teangacha chomh maith."

Dúirt Hala Akari ó Chomhlachas Náisiúnta na nDídeanaithe sa tSiria go dtógann an nós imeachta tearmainn an iomarca ama san Eoraip. Chuir cainteoirí eile, an feisire Sasanach Jean Lambert de chuid na nGlasach san áireamh, béim ar an ngá le comhchaighdeáin in AE i ndáil le cáilíochtaí a aithint agus scileanna boga a mheasúnú. Dúirt Wolfgang Müller de chuid na gníomhaireachta feidearálaí um fhostaíocht sa Ghearmáin go bhfuil baol ann go mbeidh ráta ard dífhostaíochta fadtréimhsí ann i measc dídeanaithe.

Is feisire Gearmánach de chuid na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe í Jutta Steinruck; dúirt sise nár chóir breischabhair a thabhairt do dhídeanaithe más iad daoine atá dífhostaithe san Eoraip cheana féin a bheidh thíos leis: "Ba chóir caitheamh go cothrom le gach duine atá ag tóraíocht poist san Eoraip. Is cuma an saoránaigh AE iad nó daoine ón gcoigríoch."

Dúirt rannpháirtithe freisin go bhfuil gá le níos mó dlúthpháirtíochta. Bhí Ryszard Cholewinski de chuid na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair den tuairim gur chóir do bhallstáit an Aontais a "easpa dlúthpháirtíochta" a shárú. Dar le hElisabeth Morin-Chartier, feisire Francach de chuid Pháirtí an Phobail Eorpaigh, caithfear cloí le luachanna na hEorpa má táthar chun dul i ngleic leis an seineafóibe: "Tarraingítear daoine chun na hEorpa de bharr na luachanna a léirítear anseo."

Dar le feisirí áirithe áfach, tá easpa comhthola ann a mhéid a bhaineann le conas dídeanaithe a fhí isteach i bpobail na hEorpa. Dúirt Czesław Hoc, ball Polannach de chuid an Ghrúpa do Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa: "Tá a féiniúlacht náisiúnta féin ag gach tír. Ag fiach i ndiaidh na gealaí atá na daoine sin a mheasann gur féidir imircigh a imeascadh gan iad a chomhshamhlú."

Tuilleadh léitheoireachta: Rialuithe teorann AE agus bainistíocht imirce