Dídeanaithe sa Liobáin: ‘In ainneoin cúinsí iontach crua tá éirithe go han-mhaith leis an tír’ 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Thug toscaireacht ón gcoiste um shaoirsí sibhialta cuairt an 19-22 Meán Fómhair ar an Liobáin  

Ó cuireadh tús leis an gcogadh sa tSiria sa bhliain 2011 meastar go bhfuil beagnach cúig mhilliún duine tar éis an tír a fhágáil. Chuaigh an chuid is mó acu go dtí an Iordáin, an Liobáin agus an Tuirc. Le níos mó ná milliún Siriach sa Liobáin anois is dídeanaí é gach duine as ceathrar ansin. Agus feisirí Eorpacha i mbun oibre faoi láthair ar rialacha nua maidir le hathlonnú dídeanaithe, thug toscaireacht ón gcoiste um shaoirsí sibhialta cuairt an 19-22 Meán Fómhair ar an Liobáin.

Tá feisirí Eorpacha i mbun oibre i láthair na huaire ar athchóiriú ó bhonn ar chóras tearmainn an Aontais Eorpaigh. Tá tús curtha acu chomh maith le plé ar thogra an Choimisiúin Eorpaigh chun comhchreat maidir le hathlonnú a chruthú ar leibhéal AE.


Chun tuiscint níos fearr a fháil ar a bhfuil ar siúl ag tíortha eile chun dul i ngleic le géarchéim na ndídeanaithe, thug feisirí an choiste um shaoirsí sibhialta cuairt an 19-22 Meán Fómhair ar an Liobáin. Agus iad sa tír bhí deis ag na feisirí bualadh le hionadaithe ó na Náisiúin Aontaithe agus ó eagraíochtaí neamhrialtasacha áitiúla. Tá an ghéarchéim sa tSiria tar éis an ghéarchéim dhaonnúil is measa ó aimsire an Dara Cogadh Domhanda a thionscnamh, agus béal dorais sa Liobáin is dídeanaí é gach duine as ceathrar anois.

Feisirí i mbun cuairte ar scoil sa Liobáin  

Chomh maith leis na céadta míle dídeanaí ón bPalaistín, tá níos mó na milliún Siriach tar éis teacht chun na Liobáine ó cuireadh tús leis an gcogadh sa tSiria cúig bliana ó shin. Ag labhairt dó tar éis chuairt an choiste um shaoirsí sibhialta go dtí an tír, dúirt cathaoirleach an choiste Claude Moraes: “I gcomparáid leis an Aontas Eorpach tá i bhfad Éireann níos mó déanta ag an Liobáin chun dul i ngleic leis an ngéarchéim. In ainneoin cúinsí iontach crua tá éirithe go han-mhaith leis an tír.”


Tá mórphlódú isteach na ndídeanaithe tar éis tionchar ollmhór a bheith aige ar bhonneagar na tíre, an córas oideachais agus an córas sláintíochta cuir i gcás. Mar nach bhfuil cead oibre acu tá an-chuid Siriach i mbaol dúshaothraithe agus bochtaineachta. “Tá a gcuid dálaí maireachtála go hainnis. Tá cónaí ar dhaoine in árasáin róphlódaithe atá á roinnt ag cúpla teaghlach nó fiú i gcarrchlóis faoi thalamh, gan uisce, leithreas nó leictreachas.”


Níl dálaí maireachtála na bPalaistíneach mórán níos fearr. Meastar go bhfuil cónaí ar thart ar 280,000 dídeanaí ón bPalaistín sa Liobáin, an chuid is mó acu i gcampaí ar nós Shatila. Braitheann siad go mór ar UNRWA (gníomhaireacht na Náisiún Aontaithe atá freagrach as dídeanaithe Palaistíneacha sa Neasoirthear) le bunsheirbhísí a fháil, oideachas agus cúram sláinte cuir i gcás.


Ról an Aontais Eorpaigh


Ó thús na coimhlinte sa tSiria tá beagnach €800 milliún curtha ar fáil ag an Aontas Eorpach chun cabhrú le pobail leochaileacha sa Liobáin. Dúirt an cathaoirleach Claude Moraes: “Tá géarghá le huirlisí reachtacha ar leibhéal AE chun an brú déimeagrafach ar thíortha ar nós na Liobáine a mhaolú agus chun stop a chur le tuilleadh díchobhsaithe sa réigiún.”


Cliceáil anseo chun tuilleadh a fhoghlaim faoin méid atá ar siúl ag an bParlaimint chun dul i ngleic le géarchéim na himirce

Géarchéim dídeanaithe sa Liobáin 
  • Bhí 1,033,513 dídeanaí cláraithe sa Liobáin i Meitheamh 2016 
  • Is ionann sin agus líon na n-iarratas ar thearmann ó shaoránaigh na Siria in 37 dtír san Eoraip ó Aibreán 2011 agus Iúil 2016 
  • Foinse: Oifig Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe