#EmergencyLessons: 'Is muidne ceannairí an lae amáraigh. Ná fág ar deireadh muid!' 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Tá cónaí ar thart ar 462 milliún páiste i dtíortha ina bhfuil limistéir chogaíochta nó limistéir thubaiste, agus tá beagnach 75 milliún díobh sin nach dtéann ar scoil. Tá an tAontas Eorpach agus UNICEF tar éis an feachtas #EmergencyLessons a chur ar bun chun aird a tharraingt ar an tábhacht a bhaineann le hoideachas do pháistí atá i gcruachás. Thug páistí, múinteoirí agus oibrithe deonacha cuairt ar an bParlaimint an 6 Nollaig d’fhonn léargas a thabhairt d’fheisirí ar an taithí a bhí acu.

Baineann fíorthábhacht leis an oideachas dar le Ciste Éigeandála Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe do Leanaí (UNICEF). Tugann sé cuma na normáltachta do pháistí agus déanann sé leas dóibh fiú má tá cónaí orthu i limistéir chogaíochta, nó i limistéir atá buailte ag tubaistí nádúrtha nó ag ráigeanna de ghalair ar nós Ebola.


Leis an bhfeachtas #EmergencyLessons, tá an tAontas Eorpach agus UNICEF ag iarraidh eolas a scaipeadh faoin tábhacht a bhaineann le tionscadail oideachais éigeandála ar fud na cruinne. Ag labhairt di le linn cruinnithe sa Pharlaimint an 6 Nollaig, dúirt cathaoirleach an choiste um fhorbairt Linda McAvan: “Thug mé cuairt ar ionad dídeanaithe sa Tuirc, agus chonaic mé a bhfuil ar siúl ag UNICEF ansin - le tacaíocht an Aontais Eorpaigh - chun oideachas a chur ar pháistí i gcoinníollacha fíordheacra.”


Bhí Christos Stylianides, an coimisinéir Eorpach atá freagrach as cabhair dhaonnúil agus bainistiú géarchéimeanna, i láthair ag an ócáid sa Pharlaimint, chomh maith le Justin Forsyth, leas-stiúrthóir feidhmiúcháin UNICEF.


Caith súil ar na grianghraif thuas ón ócáid agus chun tuilleadh a fhoghlaim faoin bhfeachtas #EmergencyLessons