‘Ollchliseadh na daonnachta’: díospóireacht iomlánach faoi chúrsaí in Aleppo 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Radharc de chathair Aleppo an 5 Nollaig ©Hassan Ammar/AP Photos/European Union-EP  

Rinneadh cúrsaí sa tSiria a phlé sa Pharlaimint an 14 Nollaig. I bhfianaise fhulaingt mhuintir Aleppo, d’éiligh feisirí Eorpacha ar na páirtithe ar fad sa choimhlint deireadh a chur láithreach leis an naimhdeas agus teacht ar chabhair dhaonnúil a chinntiú. Rinne roinnt feisirí cáineadh chomh maith ar ról na Rúise sa choimhlint. Tá daoine as ceantair a bhí faoi smacht an fhreasúra á n-athlonnú inniu. Déanfar cúrsaí in Aleppo a phlé ag cruinniú mullaigh na Comhairle Eorpaí sa Bhruiséil.

Thit comhaontú chun sibhialtaigh agus reibiliúnaigh a athlonnú as oirthear Aleppo as a chéile an 14 Nollaig. Ag labhairt dó i ndíospóireacht sa Pharlaimint, dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Jean-Claude Juncker go bhfuil “cúrsaí go han-dona” sa chathair: “Tuairiscítear go bhfuil slad á dhéanamh ar shibhialtaigh, go bhfuil páistí sáinnithe faoi fhoirgnimh atá tite as a chéile.”


Tionóladh an díospóireacht sa Pharlaimint in Strasbourg roimh chruinniú mullaigh na Comhairle Eorpaí a bheidh ar siúl sa Bhruiséil an 15 Nollaig. I measc nithe eile, déanfaidh ceannairí rialtais plé ar chúrsaí sa tSiria agus ar ról na Rúise sa choimhlint.


Chuir cathaoirleach ghrúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh Manfred Weber in iúl go bhfuil “an domhan ar fad ar tinneall” agus go bhfuil géarghá le cabhair dhaonnúil: “Tá sé ríshoiléir go gcaithfidh an Eoraip gníomhú. Ní mór chomh maith fáiltiú dídeanaithe a fheabhsú anseo san Eoraip.”


Dúirt leas-chathaoirleach na nGlasach Ska Keller gur údar náire is ea an foréigean a bhí ann in Aleppo le déanaí: “Tá scéim ag teastáil go práinneach chun daoine a athlonnú as an staid uafásach seo. An t-aon rud a bhfuil na ballstáit in ann teacht ar chomhaontú faoi ná imircigh agus dídeanaithe a choinneáil amach.”


“Coir in aghaidh na daonnachta”


Bhí Anna Fotyga, cathaoirleach an fhochoiste um shlándáil agus cosaint, den tuairim gur “coir in aghaidh na daonnachta” atá ann: “Ní mór dúinn a chinntiú nach féidir le daoine gníomhú gan fuacht ná faitíos, is cuma faoina gcéim nó a náisiúntacht.” Dúirt an feisire Cipireach Takis Hadjigeorgiou (Clé Aontaithe Eorpach/Ghlas Nordach) go bhfuilimid ar fad freagrach as an sléacht atá ag titim amach sa tSiria.


Dúirt cathaoirleach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe Gianni Pittella go bhfuil gá le réiteach dhaonnúil láithreach agus go bhfuil seasamh na Parlaimint an-soiléir a mhéid a bhaineann leis an gcoimhlint sa tSiria. I rún a glacadh sa Pharlaimint le linn an tseisiúin iomlánaigh an 24 Samhain, d’iarr feisirí Eorpacha ar na páirtithe ar fad a bhfuil baint acu leis an gcoimhlint sa tSiria deireadh a chur leis an mbuamáil ar shibhialtaigh, agus teacht ar chabhair dhaonnúil ar fud na tíre a chinntiú. Dúirt feisirí chomh maith go gcaithfear iad siúd atá freagrach as sáruithe ar dhlí daonnúil idirnáisiúnta a thabhairt chun cuntais.


“Ollchliseadh na daonnachta”


D’fhonn deireadh a chur le “hollchliseadh na daonnachta” sa tSiria, leag cathaoirleach na Liobrálaithe agus na nDaonlathaithe Guy Verhofstadt amach na nithe atá ag teastáil anois díreach: “Sos cogaidh, rochtain gan bhac ar chabhair dhaonnúil in oirthear Aleppo agus cainteanna chun réiteach polaitiúil a aimsiú. Muna bhfuil daoine sásta é seo a dhéanamh, ba chóir don Aontas Eorpach smachtbhannaí a chur i bhfeidhm - in aghaidh na Rúise, réimeas Assad agus na hIaráine.”


“Tá fuil ar lámha Phutin”


Bhí roinnt feisirí fíorcháinteach faoi ról na Rúise i gcoimhlint na Siria. Dúirt cathaoirleach ghrúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh Manfred Weber: “Ní bheadh an méid atá ag titim amach in Aleppo in ann tarlú gan bhuamaí agus shaighdiúirí na Rúise. Tá fuil ar lámha Phutin agus ba chóir don Aontas Eorpach é sin a rá go soiléir, níl géilleadh síthe i measc na roghanna atá againn.”


Rinne cathaoirleach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe Gianni Pittella cáineadh chomh maith ar ról na Rúise. Dúirt roinnt feisirí ar an eite dheis - Matteo Salvini agus David Coburn ina measc - go bhfuil an milleán ar lucht an antoisceachais agus an bhunchreidmheachais.


Duais Sakharov


Luaigh roinnt feisirí Duais Sakharov na Parlaiminte. Bronnadh Duais na bliana seo ar Nadia Murad agus ar Lamiya Aji Bashar ag searmanas in Strasbourg an 13 Nollaig. Is Iasaídigh ón Iaráic iad ar éirigh leo éalú ó sclábhaíocht gnéis an Stáit Ioslamaigh, agus is urlabhraithe anois iad do mhná a d'fhulaing feachtas foréigin gnéis.
Chuir Guy Verhofstadt in iúl go bhfuil na nithe uafásacha a tharla do Iasaídigh na hIaráice ag tarlú in Aleppo anois, le mná agus páistí á marú ag míleataigh Assad agus ag saighdiúirí Siacha ón Iaráin. Dúirt Takis Hadjigeorgiou áfach nach leor duaiseanna cearta daonna agus go bhfuil gá le bearta i bhfad níos fiúntaí.


Déanfar cúrsaí sa tSiria agus ról na Rúise sa choimhlint a phlé ag cruinniú mullaigh na Comhairle Eorpaí sa Bhruiséil an 15 Nollaig. Beidh Méara Oirthear Aleppo Brita Hagi Hasan i láthair.

Coimhlint na Siria  
  • Cabhair dhaonnúil ag teastáil ag 13.5 milliún duine  
  • 6.1 milliún duine easáitithe laistigh den tSiria  
  • 4.8 milliún duine tar éis an tír a fhágáil  
  • Maraíodh níos mó ná 250,000 duine  
  • Ceathrar as cúigear ag maireachtáil i mbochtaineacht  
  • Laghdú 20 bliain tagtha ar an ionchas saoil sa tír ó cuireadh tús leis an gcoimhlint