Gníomhaíocht mhíleata na Tuirce in oirdheisceart na Siria cáinte ag feisirí Eorpacha 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Díospóireacht iomlánach sa Pharlaimint an 23 Deireadh Fómhair 2019  

I ndíospóireacht an 23 Deireadh Fómhair, cháin feisirí gníomhaíocht mhíleata na Tuirce in oirdheisceart na Siria agus chuir siad in iúl go bhfuil gá le bearta sriantacha i gcoinne na tíre.

Ag labhairt di le linn na díospóireachta in Strasbourg, dúirt an feisire Anna Fotyga (Coimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa, an Pholainn): “Cé go bhfuil imní dhlisteanach ar an Tuirc faoin tslándáil, bheinn ag súil leis go ngníomhóidh an tír go stuama. Caithfimid uirlisí oiriúnacha a aimsiú chun an réigiún a chobhsú agus chun an teannas a laghdú.”


Dúirt an feisire Gearmánach de chuid GUE/NGL Özlem Demirel gur cheart ionradh arm na Tuirce a cháineadh go neamhbhalbh: “Fad atá dlí idirnáisiúnta á shárú agus coireanna cogaidh á ndéanamh, a leasanna geopholaitiúla agus eacnamaíocha féin is mó a bhíonn ag déanamh cúraim do na cumhachtaí domhanda ar fad, an tAontas Eorpach ina measc.”


‘Ní féidir aon leithscéal a dhéanamh’


Labhair Christos Stylianides, an Coimisinéir um Chabhair Dhaonnúil agus Bainistiú Géarchéimeanna, le linn na díospóireachta sa Pharlaimint chomh maith: “Ní féidir aon leithscéal a dhéanamh do bhásanna sibhialtach, damáiste do bhonneagar sibhialtach, agus an easpa cosanta atá á tabhairt do dhaoine agus dóibh siúd atá ann chun cabhrú leo. Tá imní ar leith orm faoin droch-chás ina bhfuil oibrithe sláinte.”


Ag labhairt di ar son Uachtaránacht na Fionlainne ar an gComhairle, luaigh Tytti Tuppurainen “na hiarrachtaí iontacha” atá déanta ag an Tuirc le blianta beaga anuas chun dídeanaithe a óstáil. Dúirt sí áfach go bhfuil na cúrsaí thar a bheith casta sa réigiún á ndéanamh níos casta fós mar gheall ar ghníomhaíocht mhíleata na Tuirce.


‘Cuirimis deireadh leis an bhforéigean anois’


Chuir an feisire Liobrálach Malik Azmani in iúl nach raibh freagairt an Aontais Eorpaigh láidir go leor: “Déanaimis ár gcuid nirt a thabhairt le chéile, aontacht a léiriú, agus cuirimis deireadh leis an bhforéigean anois. Sin atá tuillte ag muintir an réigiúin agus ag muintir na hEorpa.”


Dúirt go leor feisirí eile go bhfuil gá le bearta i gcoinne na Tuirce. Ag labhairt dó ar son Pháirtí an Phobail Eorpaigh, mheabhraigh an feisire Gearmánach Michael Gahler gur éiligh an Pharlaimint siar i mí an Mhárta go gcuirfí na cainteanna aontachais leis an Tuirc ar fionraí. Dúirt sé áfach go bhfuil gá le bearta eile: “Ba mhian linn go ndéanfadh an Chomhairle machnamh ar bhearta oiriúnacha eacnamaíocha spriocdhírithe nach mbeadh tionchar acu ar an bpobal sibhialtach.” Mar rogha deiridh, d’fhéadfaí an t-aontas custaim a chur ar fionraí, dúirt sé.


‘Trádbhac arm iomlán’


Seo a raibh le rá ag an bhfeisire Ísiltíreach Tineke Strik: “Tá muidne i ngrúpa na nGlasach ag iarraidh ar an Aontas Eorpach bheith réamhghníomhach, agus iallach a chur ar Erdoğan a chuid saighdiúirí a aistarraingt agus gan dídeanaithe Siriacha a dhíbirt. Ba cheart smachtbhannaí spriocdhírithe a chur ar oifigigh rialtas na Tuirce, trádbhac arm iomlán a chur i bhfeidhm agus obair a dhéanamh chun an comhaontú trádála a chur ar fionraí.”


Tharraing feisirí aird chomh maith ar chás na gCoirdíneach a raibh ról ríthábhachtach acu sa bhua ar an Stát Ioslamach. Dúirt Kati Piri (Sóisialaithe agus Daonlathaithe, an Ísiltír): “Níor cheart riamh droim láimhe a thabhairt leo siúd a d’fhulaing faoi lámha an Stát Ioslamach, a throid i gcoinne an Stáit Ioslamaigh agus a thug a mbeatha ar mhaithe lenár slándáil.”


‘Rinneadh feall ar mhuintir na Cordastáine’


Labhair Lars Patrick Berg, feisire Gearmánach i nGrúpa na Féiniúlachta agus an Daonlathais, faoi chás na gCoirdíneach chomh maith: “Maraíodh na céadta duine. Rinneadh feall ar mhuintir na Cordastáine. Tar éis dóibh an Stát Ioslamach a chomhrac ar ár son, fágadh ar a gconlán féin iad.”