La Via: "Bainfidh na glúnta atá le teacht tairbhe as comhaontú COP21" 

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

Cathaoirleach an choiste comhshaoil Giovanni La Via i mbun agallaimh ag comhdháil COP21 i bPáras  

Thángthas ar chomhaontú stairiúil maidir leis an athrú aeráide i bPáras an 12 Nollaig. Bhí 15 fheisire de chuid na Parlaiminte i láthair ag comhdháil COP21 agus ba é an feisire Iodálach de chuid Pháirtí an Phobail Eorpaigh Giovanni La Via a bhí i gceannas ar an toscaireacht. Ag labhairt dó an tseachtain seo, dúirt sé go bhfuil an Pharlaimint réidh reachtaíocht nua a chur i bhfeidhm a bheidh ar aon dul leis an gcomhaontú nua seo.

Cén ról a bhí ag toscaireacht na Parlaiminte ag comhdháil Pháras?


Bhuaileamar le hionadaithe ó thíortha forbartha agus ó thíortha i mbéal forbartha. Bhuaileamar chomh maith le pobail dhúchasacha, le heagraíochtaí neamhrialtasacha agus le páirtithe eile a bhfuil ról acu sa phróiseas. Thugamar cluas dá dtuairimí d'fhonn cabhrú le hinstitiúidí eile an Aontais teacht ar chomhaontú.


D'fhreastail tú ar chomhdhálacha eile maidir leis an athrú aeráide roimhe seo. Conas a bhí COP21 difriúil ó na comhdhálacha sin?


Bhí an chomhdháil seo difriúil ar roinnt chúiseanna, an rud is tábhachtaí áfach ná gur éirigh linn teacht ar chomhaontú uaillmhianach. Agus mé ag comhdhálacha eile maidir le hathrú aeráide, rinneamar plé cúpla uair ar cheisteanna maolaithe, athchóirithe agus airgeadais. An uair seo bhíomar in ann teacht ar chomhaontú uaillmhianach ach na pointí seo ar fad a phlé chomh maith. Bainfidh na glúnta atá le teacht tairbhe as an gcomhaontú.


Cén tionchar a bheidh ag an gcomhaontú ar obair na Parlaiminte?


Tar éis dúinn teacht ar chomhaontú, táimid réidh reachtaíocht nua a chur i bhfeidhm a bheidh ar aon dul leis. Ní mór dúinn ár ndícheall a dhéanamh na spriocanna a leagamar amach don AE a bhaint amach. Táimid réitithe le haghaidh laghdaithe a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus ní mór dúinn reachtaíocht ar leith a chur i bhfeidhm ar an gceist sin. Ní mór dúinn éifeachtúlacht fuinnimh na hEorpa a fheabhsú agus iarracht níos fearr a dhéanamh a mhéid a bhaineann le fuinneamh in-athnuaite. Ceann de na ceisteanna is tábhachtaí a bheidh le plé ag feisirí na Parlaiminte ná conas 30% d'fhuinneamh an Aontais a fháil ó fhoinsí in-athnuaite.


Agus céard iad na chéad chéimeanna eile?


Níl ann ach an tús, agus próiseas fada a bheidh ann. Le linn na bliana atá romhainn amach beidh ar na rannpháirtithe ar fad a bhí i láthair ag an gcomhdháil cinneadh a dhéanamh maidir le conas an comhaontú a chur i bhfeidhm. Beidh orainn torthaí na gcainteanna a phlé le hionadaithe na mballstát agus laistigh den Pharlaimint féin chomh maith.


Beidh ar Pharlaimint na hEorpa an comhaontú deiridh a dhaingniú agus tá súil agam go gcaithfidh tromlach mór na bhfeisirí vóta ar a shon. Tá ceann de phríomhthosaíochtaí na Parlaiminte ann agus leis an gcomhaontú seo leagtar plean soiléir amach i ndáil le beartas aeráide don chéad bliain atá romhainn.


Cliceáil anseo chun an nuacht is déanaí ó sheirbhís preasa na Parlaiminte a fháil.