Feisirí: gá le gníomhú AE láithreach chun réigiún an Artaigh a chosaint 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

De bharr athrú na haeráide tá bealaí nua loingseoireachta tagtha ar an bhfód i réigiún an Artaigh, bealaí ar féidir a bheith inseolta leathchuid den bhliain faoi 2035. Is léir anois freisin go bhfuil ag géarú ar an iomaíocht d’acmhainní nádúrtha sa réigiún. I vóta sa Pharlaimint an 31 Eanáir, d’iarr feisirí na gcoistí um an gcomhshaol agus um ghnóthaí eachtracha ar an Aontas Eorpach gníomhú go sciobtha d’fhonn éiceachóras an Artaigh a chosaint agus stop a chur le míleatú. Tuilleadh san fhíseán.

Síníonn oighearchaidhp an Artaigh thar 4 mhilliún muirmhíle, ach tá sí á leá go han-ghasta; meastar go bhfuil laghdú de thart ar 13% tagtha ar achar na hoighearchaidhpe san Artach gach 10 mbliana ó 1981. I vóta sa Pharlaimint an 31 Eanáir, chuir feisirí in iúl go bhfuil seans ann go mbeidh tionchar aige seo ní amháin i réigiún an Artaigh ach ar éiceachórais ar fud na cruinne.


Meastar go bhfuil suas le 25% d’acmhainní nádúrtha an domhain le fáil san Artaigh agus tá imní ar fheisirí mar sin faoin ngéarú atá ag teacht ar an iomaíocht d’acmhainní an réigiúin. Tá géarú ag teacht ar ghníomhaíochtaí arm na Rúise san Artach chomh maith agus chuir feisirí in iúl go gcaithfear a chinntiú nach dtarlaíonn rás míleata sa réigiún. D’iarr feisirí chomh maith ar an Aontas Eorpach tuilleadh a dhéanamh d’fhonn a chinntiú go gcuirtear coinbhinsiúin idirnáisiúnta i bhfeidhm ar bhealach éifeachtach, Conradh Pháras um athrú aeráide san áireamh.


Ag labhairt dó roimh an vóta sna coistí um ghnóthaí eachtracha agus um an gcomhshaol, dúirt údar na tuarascála, an feisire Eastónach Urmas Paet: “Amach anseo, ní foláir dúinn cloí go huile agus go hiomlán leis an dlí idirnáisiúnta de réir mar a bhaineann sé leis an Artach. Mar is é sin an t-aon bhealach amháin méadú i dteannas sa cheantar sin a sheachaint mar gheall ar mhéadú i leas agus iomaíocht eacnamaíoch.”


Tar éis vóta an dá choiste an 31 Eanáir, cuirfear na moltaí chun vóta le linn an tseisiúin iomlánaigh i mí an Mhárta.