An t-aistriú chuig fuinneamh glan: spriocanna na mballstát 

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

Tá feisirí agus an Chomhairle tar éis teacht ar chomhaontú maidir le spriocanna i gcomhair fuinnimh ghlais faoi 2030. Tuilleadh san alt seo faoi dhul chun cinn na mballstát go dtí seo.

Mar chuid den phacáiste fuinnimh ghlain, tháinig feisirí Eorpacha agus ionadaithe rialtais na mballstát ar chomhaontú sealadach an 14 Meitheamh 2018 maidir le hathruithe ar an treoir maidir le fuinneamh in-athnuaite. Cuimseofar sa treoir nuashonraithe sprioc níos uaillmhianaí (32%) i gcomhair fuinnimh ghlais faoin mbliain 2030, agus prionsabail nua maidir le tacaíocht airgid sa todhchaí d’fhoinsí in-athnuaite fuinnimh.

 

Is é an feisire Spáinneach José Blanco López de chuid na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe atá i gceannas ar stiúradh na reachtaíochta tríd an bParlaimint: “Táimid tar éis feabhas suntasach a dhéanamh ar an gcéad mholadh agus, i ndeireadh na dála, d’éirigh linn teacht ar chomhréiteach maidir le sprioc cheangailteach 32% d’fhuinneamh in-athnuaite faoin mbliain 2030.”

 

Faoi na rialacha atá ann i láthair na huaire, leagtar amach gur chóir go mbeadh fuinneamh inathnuaite ionann is 20% ar a laghad den tomhaltas iomlán fuinnimh faoin mbliain 2020, agus 27% faoin mbliain 2030. D’fhonn é seo a bhaint amach, leagadh síos spriocanna náisiúnta do na ballstáit ar fad. Má bhaintear na spriocanna seo amach bheifí in ann astaíochtaí CO2 a ísliú agus spleáchas an Aontais ar allmhairí fuinnimh a laghdú ag an am céanna.

 

Caith súil ar an tábla thíos chun tuilleadh a fhoghlaim faoi spriocanna na mballstát agus faoin dul chun cinn a rinneadh ar an leibhéal náisiúnta go dtí seo.

Sciar den fhuinneamh a thagann ó fhoinsí in-athnuaite (% den oll-ídiú fuinnimh intíre)

                                       

2016

2020

Meán AE

17

20

An tSualainn

53.8

49

An Fhionlainn

38.7

38

An Laitvia

37.2

40

An Ostair

33.5

34

An Danmhairg

32.2

30

An Chróit

28.3

20

An Eastóin

28.8

25

An Phortaingéil

28.5

31

An Liotuáin

25.6

23

An Rómáin

25

24

An tSlóivéin

21.3

25

An Bhulgáir

18.8

16

An Iodáil

17.4

17

An Spáinn

17.3

20

An Ghréig

15.2

18

An Fhrainc

16

23

Poblacht na Seice

14.9

13

An Ghearmáin

14.8

18

An Ungáir

14.2

13

An tSlóvaic

12

14

An Pholainn

11.3

15

An Chipir

9.3

13

Éire

9.5

16

An Ríocht Aontaithe

9.3

15

An Bheilg

8.7

13

An Ísiltír

6

14

Málta

6

10

Lucsamburg

5.4

11

 

Foinse: Eurostat