Grafaic faisnéise: astaíochtaí gás ceaptha teasa san Aontas Eorpach 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Caith súil ar an ngrafaic faisnéise chun tuilleadh a fhoghlaim  

Caith súil ar an ngrafaic faisnéise chun tuilleadh a fhoghlaim faoi astaíochtaí gás ceaptha teasa san Aontas Eorpach agus faoi na hastaírí is mó ar domhan.

De réir thuarascáil an Phainéil Idir-Rialtasaigh ar an Athrú Aeráide, is dócha go bhfuil gníomhaíochtaí daonna le leathchéad bliain anuas tar éis an pláinéad seo againn a théamh. Áirítear sna gníomhaíochtaí sin dó breosla iontaise, dífhoraoisiú agus an fheirmeoireacht.

 

Mar a léirítear sa ghrafaic faisnéise thíos, tá dé-ocsaíd charbóin sa chéad áit ó thaobh astaíochtaí gás ceaptha teasa de. Cuirtear amach é go minic mar gheall ar ghníomhaíochtaí daonna. Astaítear gáis cheaptha teasa eile i gcainníochtaí níos lú - meatán, ocsaíd nítriúil agus hidreafluaracarbóin mar shampla. I gcomparáid le dé-ocsaíd charbóin, ceapann na gáis seo teas ar bhonn i bhfad níos éifeachtaí, agus i gcásanna áirithe tá siad na mílte uair níos láidre.

 

Cliceáil anseo chun tuilleadh a fhoghlaim faoi bhearta AE chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú.

Astaíochtaí gás ceaptha teasa san Aontas Eorpacha: earnálacha  

Astaíochtaí gás ceaptha teasa san Aontas Eorpach: earnálacha

 

Léirítear na hastaíochtaí a astaítear sna hearnálacha éagsúla AE sa léaráid thíos. Tá earnáil an fhuinnimh i bhfad chun cinn le 80.7% d’astaíochtaí an Aontais, áirítear san fhigiúr an earnáil iompair le thart ar aon trian de na hastaíochtaí ar fad. Tá an fheirmeoireacht sa dara háit le 8.72% d’astaíochtaí an Aontais, beagáinín chun tosaigh ar phróisis thionsclaíocha agus úsáid táirgí.

Astaíochtaí gás ceaptha teasa san Aontas Eorpacha  

Léirítear sna grafaicí thíos líon iomlán na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa i mballstáit uile an Aontais chomh maith leis na hastaírí is mó ar domhan. Tá an tAontas Eorpach sa tríú háit ar domhan a mhéid a bhaineann le hastaíochtaí (tar éis na Síne agus na Stát Aontaithe) agus tá sé mar aidhm ag an Aontas astaíochtaí a laghdú 40% ar a laghad faoi 2030 (i gcomparáid le leibhéil 1990).

 

Fanann gáis cheaptha teasa san atmaisféar ar feadh roinnt blianta nó na mílte bliain fiú.  Mar sin, beag beann ar an áit ar astaíodh iad ar an gcéad dul síos, tá tionchar domhanda acu.

Na hastaírí is mó ar domhan